प्लास्टिक पीचया प्राविधिक जाँच

किपू –  अलकत्राय् प्लाष्टिक ल्वाकछ्यानाः किपुली दयेकूगु पीच तज्याना वयेवं म्हिगः उकिया प्राविधिक जाँच शुरु याःगु दु । प्लाष्टिक ल्वाकछ्यानाः दयेकूगु पीच पोखराय् तसकं बल्लाःगुलिं किपुली नं प्रयोगया रुपय् नयाँ बजाः वनेगु ध्वाखाया लँपुइ पीच याःगु खः । थ्व पीच सफल जूसा लँ बल्लाइगु व किपूया प्लास्टिकया समस्या नं छुं भचा समाधान जुइगु आशा नगरपालिकां काःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS