ख्यालि न्हिली

सन्ताया कलाः तसकं हाकुसे च्वं ! छन्हु वं थः गनं पिहां वनेगु झ्वलय् न्हापांखुसी ह्याउँगु पर्सि सिनाः सन्तायात थः गथे च्वं धकाः न्यन ।
‘आःला छ थ्याक्क हे’— सन्तां धाल— ‘ह्यंग्वाः कारखानाय् मिं नयाच्वंगु थें च्वं का !’
ह्ह्ह्
अबु ः नालायक, कुलंगार । छ थःमां नापं ततसलं हालीम्ह का मखु ला ?
काय ः जिं सिउ, जि खनाः छितः हीमी चायाच्वंगु दु ।
अबु ः जि छाय् हीमी चायेमालं धका ।
काय ः छाय्कि छिं जि थे अथे हाले मफुनि …. !
ह्ह्ह्
छम्ह शिक्षितम्ह मिसा जूस पसलय् वन अले पसल्यायात धाल— ‘साहुजी छगू गिलास तुया जूस बियादिसँ ।’
‘अँ, अले छता खँ उकी चाकूगु भचा कम यानादिसँ’ — मिसां धाल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS