फिल्मस्टारतय्गु सफू

फिल्मस्टार धालकी फिल्मय् एक्टिंग याइपिं धकाः याउँक हे सीदु । थथे फिल्मय् एक्टिंग यानाः नां व दां कमे याःपिं फिल्मस्टारतय्त सेलिब्रिटी धकाः धाइ । अले सेलिब्रिटीया रुपय् नांजाःपिं स्टारत मध्ये छुं छुं स्टारतय्सं गबलें गबलें च्वसा न्ह्याकेगु नं याः । थथे च्वसा न्ह्याकाः सफू हे च्वःम्ह फिल्मस्टार छम्ह मनिषा कोइराला नं खः । मनिषां च्वःगु सफूया नां “हिल्ड” खः ।

निदँप्यदँ न्ह्यः थःत दुरुपाया क्यान्सर जूगु इलय् थःम्हेसिनं भोगे यानागु कष्टयात कयाः च्वयातःगु थ्व सफू थौंकन्हय् लोकंह्वानाच्वंगु दु । थ्व सफुतिं बेष्ट सेलरया रुप काःगु दु । थःम्हेसिनं न्हापांखुसी च्वःगु सफू थुकथं लोकंह्वाःबलय् मनिषां आः हाकनं मेगु सफू च्वयेगु मति तःगु दु । फिल्मस्टारतय्सं सफू च्वइगु धयागु विशेष याना थःगु आत्मवृतान्त च्वयेत हे खः ।

आः तक पिदनाच्वंगु सफूया ल्याः स्वयेबलय् नं अज्याःगु हे सफू आपालं पिदनाच्वंगु खनेदु । हलिउड व बलिउडय् थथे थःगु आत्मवृतान्त कथं सफू च्वःपिं फिल्मस्टार न्हियान्हिथं अप्वःया वःगु दुसा मनिषा कोइराला थुकिया न्हूगु दसु खः । बलिउडया नांजाःपिं फिल्मस्टारत मध्ये देव आनन्दया “रोमान्सिंग द लाइफ” साप हे बय्बय् जूगु सफू खःसा ऋषि कपुरं च्वःगु “खुल्लमखुल्ला ः अनसेन्सर्ड” नं लोकंह्वाःगु हे खः ।

थौंकन्हय् छगू ग्यानापुगु ल्वचं कया वासः याका च्वंम्ह ऋषि कपुरं आः थः थ्व ल्वय्लिसे यानाच्वनागु संघर्षयात कयाः नं छगू सफू च्वयेगु मति तयाच्वंगु दु धइगु न्यनेदु । फिल्मस्टारतय्सं थथे थःगु नुगः खँ च्वयेत जक सफू च्वइगु मखसे साहित्य सृजना नं यायेगु याःसा गबलें गबलें मेमेगु विषययात कयाः नं सफू च्वयेगु याः ।
नेपाःया सन्दर्भय् चर्चा यायेबलय् थगुने ख्यालिजुजु कथं नांजाःम्ह मदनकृष्ण श्रेष्ठं च्वःगु “महको म” नांयागु आत्मबृतान्त सफू साप हे बय्बय् जूगु खः ।

थःगु जीवनया अनुभवयात कयाः च्वःगु उगु सफूसिबें न्ह्यः मदनकृष्ण श्रेष्ठया “साझा पृथ्वी” नांयागु छगु सफू नं पिदने धुंकूगु दु । झी म्वाना वयाच्वनागु पृथ्वी धइगु झी मनूतय्गु जक मखसे झंगः, पशुपंछिया नं बास च्वनेगु थाय् खः धका धयातःगु उगु सफू मचा साहित्यया रुपय् पिदंगु खः, तर उगु सफू धाःसा उलि बय्बय् जूगु खनेमदु । अथेहे मह जोडीया रुपय् नांजाःपिं मदनकृष्ण श्रेष्ठ व हरिवंश आचार्य मध्ये हरिवंश आचार्यया नं निगू सफू “चिना हराएको मान्छे ” व “हरिबहादुर” पिदने धुंकूगु दु ।

थ्व निगू मध्ये “चिना हराएको मान्छे” नांयागु सफू वय्कःया थःगु जीवनया अनुभुति कथं च्वयातःगु सफू खःसा “हरिबहादुर” धाःसा छगु उपन्यासया रुपय् च्वयातःगु सफू खः । थ्व निगू सफू मध्ये नं हरिवंश आचार्यया आत्मवृतान्त “चिना हराएको मान्छे” साप हे लोकंह्वाःगु सफू खः । तर वय्कःया मेगु सफू “हरिबहादुर” उपन्यास धाःसा उतिमग्यं ।

फिल्मस्टार जुयाः नं साहित्यपाखे च्वसा न्ह्याकूम्ह धइम्ह छम्ह शोभिता सिम्खडा नं खः । फिल्मस्टारया रुपय् उलि नां चले मजूम्ह शोभितां च्वःगु “वराङ्गना” नांयागु उपन्यासया धाःसा तसकं चले जुल धइगु खँ दु । थौंकन्हय् वय्क मयजु थः जहान सञ्चारकःमि निराजन भण्डारीलिसे देशदेशावरय् वना थःगु सफू “वराङ्गना”या प्रवद्र्धनय् लगे जुयाच्वंगु दु ।

थथे फिल्मस्टार जुयाः नं साहित्य सृजनाय् लगे जुयाच्वंम्ह मेम्ह धइम्ह खगेन्द्र लामिछाने नं खः । “पशुपतिप्रसाद” नांयागु फिल्मय् खगेन्द्र लामिछानें न्ह्यब्वःगु अभिनयया छापं आपासिगु नुगः सालाकाःगु दुसा थ्व फिल्म नं वय्कःया हे कलमं पिदंगु फिल्म खः । थ्वसिबें न्ह्यः चीनया नांजाःम्ह साहित्यकार लु सुनया छपु बाखंयात कयाः “टलकजङ्ग भर्सेस टुल्के” नांयागु फिल्मया रुप बिउम्ह नं खगेन्द्र लामिछाने हे खः ।

छम्ह धिसिलाःम्ह कलाकारया रुपय् नांजाःम्ह खगेन्द्र लामिछानें आः तक म्हितूगु “धनपति”, “जयभोले”, “डमरुको डण्डिबियो” थेंज्याःगु फिल्म नं वय्कः थःम्हेसियागु हे च्वसां पिज्वःगु फिल्मत खःसा वय्कः छम्ह स्यल्लाःम्ह नाट्यकर्मि नं खः । खगेन्द्रं थथे थःम्हेसिनं म्हितूगु फिल्म जक च्वःगु मखसे “पानी फोटा” व “कथा नाटक” नांयागु निगू नाटक संग्रह पिदने धुंकूगु दु ।

उलिजक मखसे खगेन्द्रया च्वसां पिदंगु “फुलानी” नांयागु बाखं संग्रह नेपाःया साहित्यया धुकुतिइ दुथ्याये धुंकूगु दु । खगेन्द्र लामिछाने व शोभिता सिम्खडा थेंज्याःपिं न्हूपुस्ताया कलाकारतय्सं थथे साहित्यपाखे नं च्वसा न्ह्याकूगु खनेदतसा पुलांपिंसं धाःसा विशेष यानाः थःगु आत्मवृतान्त च्वयेगु पाखे हे नुगः क्वसायेकूगु खनेदु ।
थथे आत्मबृतान्तपाखे ल्हाः न्ह्याकुम्ह छम्ह पुलांम्ह कलाकार सुभद्रा अधिकारी नं खः ।

विशेष यानाः फिल्मया सेलिब्रिटीतय्सं च्वइगु धइगु थःगु जीवनया अनुभूति हे जुया च्वनिसा गबलें गबलें मेमेगु कथंया सफू नं च्वः धइगु खँया दसुया रुपय् चर्चा यायेबलय् बलिउडया महानायक कथं बय्बय् जूम्ह अमिताभ बच्चनं च्वःगु “सोल करी फर यु” यात कायेजिउ

वय्कलं वि.सं.२०६९ पाखे “सुभद्रा अधिकारी ः एक रथ पांग्रा” नांयागु आत्मवृतान्त सफू पिकाःगु खः । उगु इलय् थ्व सफुतिं उलि बांलाःगु छाप त्वःते मफुत । थथे थःगु सफुतिं छाप त्वते मफुसां हारेमचाःम्ह सुभद्रा अधिकारीं लिपा हाकनं “कलाकार सुभद्रा अधिकारी ः जीवनगाथा” धकाः नां छुनाः न्हूगु हे कथं पिकाःगु सफूतिं धाःसा बांलाःगु छाप त्वःतेत ताःलात ।

अथेहे छम्ह फिल्म निर्देशक व फिल्म च्वमिया रुपय् नं नांजाम्ह मोहन निरौलां थःगु जीवनया थीथी अनुभवत मुनाः “मोनिलाको डायरी” नांयागु सफू पिकाःगु दुसा फिल्म निर्देशक व फिल्म च्वमिया हे रुपय् नांजाःम्ह अले साहित्यकारया रुपय् नं म्हसीका क्वातूम्ह प्रकाश साय्मिं ला तःगू हे मछी सफू च्वःगु दु । स्वीदँ–स्वीन्यादँति न्ह्यः हे थःगु न्हापांगु सफूया रुपय् “अनन्त यात्रा” नांयागु मुक्तक संग्रह पिकाःम्ह प्रकाश साय्मिं फिल्मया थीथी पक्षयात कया “चलचित्र ः कला र प्रविधी” नांयागु सफूया नापनापं थःगु आत्म अनुभुतिया मुना कथं “वर्षादी दिनहरू”, “काठमाण्डौं सेल्फी” थेंज्याःगु आपालं सफू च्वये धुंकूगु दु ।

फिल्मस्टार व फिल्मख्यःया सेलिब्रिटीपिंसं च्वःगु साहित्यिक कृतिइ तसकं नांजाःम्ह कलाकार, फिल्म निर्देशक अले म्येच्वमि व कवि नीर शाहया च्वसां पिदंगु “उषाका किरणहरू” नांयागु कविता संग्रह नं छगू च्वछायेबहगु कृति खःसा मेम्ह छम्ह नांजाःम्ह फिल्म निर्देशक, कवि यादव खरेलं च्वःगु सफूत बजारय् पिहां वयेधुंकूगु दु । थथे पुलांपिं नांजाःपिं बाहेक न्हू पुस्ताया फिल्मस्टारय् विनिता बरालं नं “जुइनो” नांयागु छगू उपन्यास पिकाःगु दु ।

थथे सफू च्वःपिं फिल्म सेलिब्रिटीतय् बारे चर्चा यायेबलय् नयनराज पाण्डेया नां नं लुमंके माः । छम्ह फिल्म च्वमिया रुपय् नं थःगु म्हसीका क्वातुकेत ताःलाःम्ह नयनराज पाण्डे वास्तवय् छम्ह स्यल्लाम्ह उपन्यासकार खः । वय्कलं “निर्मोही” नांयागु छगू फिल्मया निर्देशन नं याःगु दुसा वय्कःया “उल्लार”, “यार” थेंज्याःगु आपालं उपन्यास पिदने धुंकूगु दु ।

छम्ह नांजाम्ह उपन्यासकारया रुपय् थःगु थाय् क्वातुके धुंकाः फिल्मय् दुहांवःम्ह नयनराज पाण्डे फिल्मय् धाःसा उलि थाय् काय् फुगु खनमदु तर “राधा” “टुंडाल” थेंज्याःगु आपालं नांजाःगु उपन्यास च्वयेधुंकूम्ह कृष्ण धराबासीया “झोला” नांयागु उपन्यासयात वय्कः थःम्हेसिनं हे फिल्मया रुपय् च्वःगु खँ थन चर्चा यायेबहजू । अले थ्व फिल्मं आपासिया नुगः त्याकूगु खँ थनथाय् लुमंकेबह जू ।

विशेष यानाः फिल्मया सेलिब्रिटीतय्सं च्वइगु धइगु थःगु जीवनया अनुभूति हे जुया च्वनिसा गबलें गबलें मेमेगु कथंया सफू नं च्वः धइगु खँया दसुया रुपय् चर्चा यायेबलय् बलिउडया महानायक कथं बय्बय् जूम्ह अमिताभ बच्चनं च्वःगु “सोल करी फर यु” यात कायेजिउसा बलिउडया हे छम्ह हिरोइन करीना कपुर खानं च्वःगु “द स्टायल डायरी अफ बलिउड डिवा”यात नं कायेजिउ ।

उलिजक मखसे बलिउड स्टार अक्षय कुमारलिसे तिपू जीवन हनावया च्वंम्ह अले बलिउडया न्हापांम्ह सुपरस्टार राजेश खन्नाया म्ह्याय् ट्वींकल खन्नां थीथी विषययात कया “मिसेज फन्नीबोन्स”, “द लिजेण्ड अफ लक्ष्मीप्रसाद”व “पाइजामाज आर फरगिभिंग” नापं स्वंगू सफू च्वयेधुंकूगु खँ थन चर्चा यायेबहजू ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS