हाई ब्लड प्रेसर मजुइकेत

हाइ ब्लड प्रेसर अर्थात उच्च रक्तचाप हर्ट अटायक जुइगु व जलस्येँ (किडनी)या ल्वय् जुइगु प्रमुख कारण खः । थुकिं पारालाइसिस, हर्ट डिजीज, किडनी, किडनी स्यनीगु, मिखा बुलुयावनीगु थेंज्याःगु ल्वय् जुइगु खतरा अप्वयेकी । अथे जूगुलिं मामुली थें जक जूगु जूसां हाइ ब्लड प्रेसर जुलकि उकिया उपचार याये हे माः । उमेर अनुसार थन न्ह्यथनागु ब्लड प्रेसरयात सामान्य हे भाःपी –

वय्कतय्गु निंतिं १२०–८० ब्लड प्रेसर आदर्श खः । अले १४०–९० तकयात सामान्य तायेकी । ५० दँ दतकि १५०–९० नं सामान्य हे भाःपीफु ।
ब्लड प्रेसरय् छुं विशेष अक्षण ला दइमखु, अय्नं यदि छितः छ्यं झ्यातुल, भचा भचा इक्कुया वल, स्येंस्यें वल, न्ह्यः गाक्क मवल आदि थेंज्याःगु लक्षण खनेदयावल धाःसा ब्लड प्रेसर चेक याका हे दिसँ । हाइ ब्लेड प्रेसर जुइगु मुख्य कारण म्हया तौल अप्वइगु, चि अप्वः नयेगु, मानसिक तनाव, धुम्रपान, अय्लाः त्वनेगु आदि खः । अथे जूगुलिं छुं छुं खँय् सावधान जुइगु खःसा हाइ ब्लड प्रेसरयात नियन्त्रण तयातयेफु –

– अप्वः धुम्रपान (चरोट त्वनेगु) याइपिंत ब्लड प्रेसर बरोबर अप्वइगु जुया हे च्वनी । अथे जूगुलिं धुम्रपान याइपिंसं न्हापालाक थुकी नं नियन्त्रण यायेमाः ।

– हाइ ब्लड प्रेसरया समस्यां बचे जुइगु खःसा दकलय् पालना यायेमाःगु नियम धयागु सोडियम (चि) फयांफछि कम जक नयेगु खः । हालसालय् यानास्वःगु प्रयोगं सिइदये धुंकूगु दु कि चि गुलि अप्वः नयेगु यात, ब्लड प्रेसर नं उलि हे अप्वः दयावइ ।

– हाइ ब्लड प्रेसरया छगू मूलभूत कारण ल्ह्वनीगु नं खः । अप्वः मल्ह्वंकेगु खःसा नये–त्वनेगुली विशेष ध्यान बिइ हे माः । चिल्लो दुगु नसा नयेगु त्वःता ल्ह्वनीगु कम यायेफु ।

– नये त्वनेगुली अप्वः पोटासियम दयेमाः । पोटासियम ताजा फलपूmल, वाउँचा तरकारि व अन्नय् आपाः दइ । ब्लड प्रेसर थासय् लाकातयेत पोटासियमया महत्वपूर्ण भूमिका दु ।

– नियमित ब्यायामं नुगःस्येँयात बांलाक ज्या यायेत ग्वाहालि दयाच्वनी । न्हिं न्हिं २० निसें ३० मिनेट “वाकिंग” यायेगु छगू आदर्श ब्यायाम खः । न्हिं न्हिं ब्यायाम व योग यानाः च्वय्यागु ब्लड प्रेसर क्वकायेफु ।

 

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS