न्यागलं ब्रुमर थ्यंकः वल

येँ – येँ महानगरपालिकां सतक सफा यायेत न्याना हःगु न्यागलं ब्रुमर येँय् थ्यंकः वःगु दु । आः याकनं हे छगू ज्याझ्वःया दथुइ थ्व ब्रुमरयात सार्वजनिक यासें सतक सफा यायेगु ज्याय् थुकियात छ्यलेगु खँ धाःगु दु ।

इटालीं न्याना हःगु थ्व ब्रुमर आः राष्ट्रिय सभागृहय् तयातःगु दु । लिसे अन तयाः थुकियात परीक्षण यायेगु ज्या नं जुयाच्वंगु दु । थ्व ब्रुमरं सतकय् च्वंगु धू व कंकड जक मखु कुचा कुचागु अप्पा व ल्वहं तकं साला कायेफुगु खँ मनपाया यान्त्रिक महाशाखाया प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्यं कनादिल । थ्व ब्रुमरं गाडी चले यायां नं धू मुनेगु ज्या याइसा गाः दुथाय् व गाडी यंके मछिंथाय् पाइप जक यंकाः नं सफा याये फइगु खँ धाःगु दु ।

शाक्यं कनादी कथं न्हिनय् ब्रुमर चले यायेबलय् सतक जाम जुइगु सम्भावना दुगुलिं चान्हय् वा सुथ न्हापांया इलय् जक चले यायेगु तयारी जुयाच्वंगु दु । आःयात थ्व ब्रुमर निर्माण कम्पनीं हे छ्वया हःपिं चालकतय्सं चले याइसा स्वदँ तक सम्पूर्ण मर्मतया ज्या नं उमिसं हे याइ । थुकियात आः गन गन चले यायेगु धकाः रुट नं मिले यायेगु ज्या जुइत्यंगु दु ।

थुकी लः तयेगु ट्यांकी नं फिट जुयाच्वंगुलिं तसकं धू ब्वइथाय् जुल धाःसा लः छ्वाकु छ्वाकुं सफा याये फइगु खँ धाःगु दु । ब्रुमरं सफा यायेगु ज्या जुल धाःसा येँया सतकय् थौंकन्हय् जुयाच्वंगु धू ब्वइगु समस्या छुं भचा जूसां हल जुइगु आशा यानातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS