आः स्रोतय् हे फोहरया वर्गीकरण

येँ – येँया स्थानीय तहं स्रोतय् हे फोहरया वर्गीकरण यायेगु योजना न्ह्यःने हःगु दु । सहरवासीं उत्पादन याःगु फोहर शुरुया हे अवस्थाय् वर्गीकरण मयाःगुलिं फोहर व्यवस्थापनय् समस्या वःगु धासें स्थानीय तहं उकथं फोहर वर्गीकरण यायेगु योजना हःगु खः । स्थानीय तहं स्रोतय् हे ध्वगिना वनीगु व ध्वमग्गिगु फोहर छुटे यायेगु योजना न्ह्यःने हःगु खः ।

येँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागं ग्वसाः ग्वःगु फोहरया उचित व्यवस्थापन सम्बन्धी सहलह ज्याझ्वलय् येँया स्थानीय तहया प्रमुखं फोहरया समुचित व्यवस्थापनया निंतिं स्रोतय् हे उकिया व्यवस्थापन यायेमाःगु खँय् बः बिउगु खः ।

ज्याझ्वलय् येँ मनपा वातावरण व्यवस्थापन विभागया प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठं फोहर वांछ्वयेगु, संकलन, ढुवानी व उकियात अन्तिम व्यवस्थापन यायेत नगरपालिका दथुइ मंकाः कथंया ज्याझ्वः न्ह्यःने हयेमाःगु खँय् बः बियादिसें फोहरया वर्गीकरण यानाः जक येँया स्थानीय तहं ल्याण्डफिल साइटतक यंकाः बिसर्जन यायेगु ज्या यायेमाः धयादिल ।

सहलहया इलय् फोहरयात स्रोतय् हे वर्गीकरण यानाः फोहर अन्तिम विसर्जनस्थल ल्याण्डफिल साइटतक थ्यंकेगु फोहरया परिमाण म्हो याये फइगु सम्भावित समस्याया समाधान मालेगु निंतिं कुतः याइगु जूगु दु ।

थौंकन्हय् स्वनिगःया झिंच्यागू स्थानीय तहपाखें संकलन जुयाच्वंगु दक्वं फोहर नुवाकोटया सिसडोलय् अन्तिम विसर्जन यायेगु याना वयाच्वंगु दु । सिसडोलय् फोहरया वर्गीकरण मयासे हे व्यवस्थापन याना वयाच्वंगु दु । सिसडोलय् न्हिं १००० मेट्रिक टन स्वयां अप्वः फोहर व्यवस्थापन याना वयाच्वंगु दुसा उकीमध्ये स्वनिगलय् उत्पादन जुइगु फोहरमध्ये ७५ प्रतिशत स्वयां अप्वः फोहर सिसडोलय् व्यवस्थापन यायेगु यानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS