कन्हय् असनय् इको इन द भ्याली

येँ  – इको इन द भ्याली म्युजिक फेस्टिभलया निक्वःगु संस्करण कन्हय् शनिवाः जुइगु जूगु दु । निदँय् छक्वः याइगु थ्व ज्याझ्वः कन्हय् असं, भोताहिति, बालकुमारी, कःमिलाछि, जनबहाः लागाय् जुइ । ज्याझ्वलय् नेपाःया लगायत थीथी देय्या सांस्कृतिक बाजंया ‘लाइभ’ ब्वज्या लिसें लिपि गुथिया क्यालिजात्रा, आर्ट, सर्कस, था–ज्या व चाया बसजाः दयेकेगु वर्कसप नं जुइ ।

स्थानीयपिनिगु ग्वाहालिं ‘कान्तां दब–दब’या ग्वसालय् जुइगु उगु ज्याझ्वः छगू ¥यालीया लिपा सुथय् १० बजे असनय् उलेज्या जुइ । उलेज्या लिपा थीथी थासय् थीथी ब्वज्या न्ह्याइ । थ्व झ्वलय् स्पेन, अष्ट्रिया, इजिप्टया सांस्कृतिक बाजंया पफर्मेन्स जुइ । ज्याझ्वः कथं जनबहा–लय् कुटुम्ब, झुमा लिम्बु, अल्पाइन डेवर (अष्ट्रिया), उडुम्बरया ज्याझ्वः नापं भजन नं न्ह्यब्वइ ।

अथेहे बालकुमारीइ च्याब्रुङ्ग इन्सेम्बल, कमलाछि नायखिं बाजं खलः न्ह्यब्वइ । असनय् कौडाया लिसें म्याजिका (इजिप्ट÷नेपाः), ह्याल्मो इन्सेम्बल, केजेसी लोकगायन (स्पेन÷नेपाल), नाइटया ज्याझ्वः जुइसा भोताहितिइ केयु इन्सेमबल, ट्रुकात्मा कोलेक्टिभ (स्पेन÷नेपाल), सिटार ब्वाइ, फाटकोइलीया ज्याझ्वः जुइ ।

अथेहे कमि–लाछिइ झाँक्री, पञ्चामृत, प्राजेक्ट सारङ्गी थःपिनि ज्याझ्वः न्ह्यब्वइसा दगु बहालय् रविनलाल श्रेष्ठ व मोहनसुन्दर श्रेष्ठपाखें न्ह्यब्वइ । अथेहे म्याजिक सो व फोसिक प्रोजेक्ट ज्याझ्वः, भोताहिति थाज्या वर्कसप जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS