कन्हय् चीर स्वाइगु

येँ – कन्हय् निसें होली पर्व शुरु जुइत्यंगु दु । कन्हय् येँया बसन्तपुली चीर स्वायेवं होली शुरु माने याइ । कन्हय् न्हिनय् ११.५५ बजे चीर स्वाइगु साइत पिकयातःगु दु । केन्द्रीय मानन्धर संघपाखें दँय्दसं चीर स्वाइगु परम्परा दु । चीर स्वायेधुंकल कि छवाःयंकं होली पर्व हनी । होली पुन्हि मेगु बुधवाः लानाच्वंगु दु । कन्हय्या न्हि बसन्तपुली पिने तःधंगु चीर स्वाइसा हनुमानध्वाखा दरवार दुने नं थीथी चुकय् चिचीधंगु चीर स्वायेगु ज्या जुइ । दरवार दुने चीर स्वाइगु धाःसा सार्वजनिक याइ मखु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS