सहकारीयात कारवाही सर्वसाधारणया दां असुल

येँ महानगरपालिकां सर्वसाधारणया ध्यबा लित मबिउगु सहकारीयात कारवाही यानाः स्वंगू करोड झिंछगू लाख तका दां असुल याःगु दु । येँ मनपाया सहकारी विभागय् वःगु उजुरीया लिधंसाय् ठगी याःगु झिंस्वंगू सहकारीपाखें सर्वसाधारणया उगु ध्यबा असुल उपर याःगु खः ।

येँ मनपाया सहकारी विभागया प्रमुख नवराज ढकालया कथं २०७५ साउन १ गतेनिसें देय्या दक्वं डिभिजन सहकारी ज्याकू खारेज यानाः सम्बन्धित स्थानीय तहं सहकारीयात नियमन यायेमाःगु कानूनी व्यवस्था जूकथं येँ मनपां थःगु क्षेत्र दुनेया सहकारीयात अनुगमन यानाः कानूनी दायराय् हयेगु यानाहःगु खः ।

थौंकन्हय् येँ मनपाय् १,८५६ गू सहकारी संस्था दु । थुपिं सहकारीमध्ये यक्वसिनं थःगु सहकारी संस्थाया विवरणतकं बुझे यानाच्वंगु अवस्था मदु । इमित नं छुं दिंया दुने विवरण पेश यायेत विभागं इनाप याःगु दु । थ्व दथुइ २५ गू सहकारी संस्थायात कानूनकथं वित्तीय विवरण अद्यावधिक यायेत निर्देशन बिउगु दु ।

येँ मनपा अन्तर्गत सहकारीमध्ये ४८० गू सहकारीं जक विवरण बुझे याःगु दु ।विभागं थप करिब स्वंगू करोड तका बराबारया रकम असुल उपरया निंतिं कानुनकथं कारवाही यायेत नेपाल प्रहरीयात पौ च्वया छ्वयागु नं प्रमुख ढकालं जानकारी बियादिल । विभागं छुं ई न्ह्यः जक बचतकर्ताया ध्यबा लित मबिउगु सहकारी संस्थाय् अनुगमन यानाः नियम उल्लंघन याःपिं व बचतकर्तायात ठगी याःपिं सहकारीयात लिखित निवदेन छ्वःगु खः ।

ठगी याःगुलिइ न्हूसतक, पुतलीसतक, बानेश्वर लागाया सहकारी संस्था अप्वः मात्राय् दुगु नं धाःगु दु ।बचतकर्ताया ध्यबा लित मबिउगुलिइ न्यूनतम झिद्वः तका दामंनिसें छगू करोडतका तक दुगु अनुगमनया झ्वलय् लुया वःगु नं विभागं न्ह्यथंगु दु । अनुमगनया हे झ्वलय् चिचिधंगु सहकारीयात एकीकृत यानाः आः दुगु सहकारी संस्थाया ल्याखय् क्वपालाः ७००० दयेकेगु तयारी नं येँ मनपाया दु ।

मापदण्डं पिहां वनाः संचालन जुयाच्वंगु चिचिधंगु सहकारी संस्था आपालं दुगुलिं समस्या जूगु व उकिया सही व्यवस्थापन यायेत एकीकृत प्रणाली अनुरुप वनेत्यंगु खः ।झिंच्यासः व न्यय्खुगू सहकारीयात क्वपालाः ७०० गू दयेकेगु येँ मनपाया लक्ष्य दुगु न्ह्यथंगु दु । सहकारी ऐन, २०७४ व येँ मनपा सहकारी ऐन, २०७४ कथ कानूनीरुपं हे एकीकृत याये फइगु व्यवस्था दु ।

सहकारीयात छगू यायेत निगू सहकारी थवंथवय् एकीकृत जुइत तयार जुइमाः । येँ मनपा दुने दुगु सहकारीमध्ये दकलय् अप्वः बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १,६४४ गू, बहुउद्देश्यीय सहकारी १५६ गू व विषयगत अन्तर्गत उपभोक्ता, दुग्ध, कृषि, शिक्षा व संचार लगायतया सहकारी दु ।

सर्वसाधारणयात ठगी याःगु धासें सहकारी विरुद्ध ख्वीगू मुद्दा लानाच्वंगुलिइ ३५ गू मुद्दाया फछ्र्यौट जुइधुंकूगु विभागं न्ह्यथंगु दु ।
येँ मनपाया सहकारीइ करिब निगू लाख सदस्य दुसा च्याद्वलं रोजगारी प्राप्त यानाच्वंगु दु । दक्वं सहकारीपाखें करिब न्हय्गू अर्बया शेयर, करिब ५२ गू अर्ब बचत परिचालन व ४१ ग्ू अर्ब बराबरया त्यासा प्रवाह जूगु दु ।

दक्वं सहकारीयात न्हियान्हिथं गुलि आर्थिक कारोबार यानाच्वनागु दु, लगानी व संकलन गुलि दु धइगु विषयय् न्हि न्हिं जानकारी याकेमाःगु जुइ । निर्देशन पालना मयात धाःसा येँ मनपाया सहकारी ऐनकथं कारवाही प्रक्रिया न्ह्याकेगु प्रमुख ढकालं कनादिल ।
थौंकन्हय् येँ मनपा दुने दुगु दक्वं सहकारी येँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ कथं संचालन जुइमाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS