पुलांम्ह मुमा बडा महारानी अस्पताल भर्ना

येँ- पुलांम्ह मुमा बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी  शाह म्हं मफयाः थनया थापाथलिइ च्वंगु नर्भिक अस्पताल भर्ना जुयादीगु दु । वय्कः म्हिगः मंगलवाः म्हंमफयेवं अस्पताल भर्ना याःगु खः ।

वय्कःयात वंगु छवाः न्ह्यवंनिसें मुसु वइगु, खै वयेत थाकुइगु आदि समस्या जुयाच्वंगु खःसा म्हिगः खि छ्वालुइगु, मुसु वइगु समस्या जुइवं अस्पताल भर्ना याःगु खः । राजतन्त्र वनेधुंकाः पुलांम्ह जुजु ज्ञानेन्द्र शाहं नारायणहिति दरवार त्वःतूसां रत्न राज्य छम्ह धाःसा मसीतले दरवार त्वःते मखु धासें याकःचा हे नारायणहितिया छगू भवनय् च्वनाच्वंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS