ग्यास व्यवसायीया वार्ता सकारात्मक

येँ – सरकार व नेपाल ग्यास बिक्रेता संघ दथुइ जुयाच्वंगु अनौपचारिक वार्ता सहमतिपाखे न्ह्याःगु खँ धाःगु दु । ग्यासया कमिसन अप्वयेके माःगु व नेपाःया ग्यास उद्योगं नेपाःया नम्बर दुगु निजी बुलेट सञ्चालन याये माःगु माग यासें सरकारी निकायलिसे अनौपचारिक वार्ता यानाच्वंगु खः । उगु अनौपचारिक वार्ता ताःलात धाःसा सरकारलिसे औपचारिक वार्ता न्ह्याकीगु खँ धाःगु दु ।

नेपाल आयग निगमया कथं व्यवसायीतय्सं यानाच्वंगु आन्दोलनयात कयाः याकनं समस्या ज्यंकेगु कथं खँ जुयाच्वंगु दु । निगमं भारतं निरन्तर रुपं ग्यास आयात जुयाच्वंगुलिं बजारय् अभाव धाःसा मजुइगु खँ धाःगु दु ।

उद्योगीतय्सं भारतं ग्यास हये न्ह्यः न्याना तयेमाःगु पीडीओ न्यायेगु बन्द यायेधुंकाः बजारय् कृत्रिम अभाव यायेत स्वयाच्वंगु खँ अनुगमनया झ्वलय् खनेदुगु दु । बजारय् माक्व ग्यास दयेक दयेकं बिक्रेतातय्सं उद्योगं ग्यास मवः धकाः ग्यास मीगु ज्या बन्द याःगु खः ।
बजारय् माक्व ग्यास दयेक नं ग्यास मीगु ज्या बन्द याःगुलिं वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागं वंगु प्यन्हु न्ह्यवंनिसें बजाः अनुगमन यानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS