एसईई प्रभावित जुइगु सम्भावना

येँ – देय् न्यंकंया राहत शिक्षकतय्सं आः येँय् हे च्वनाः आन्दोलन यायेगु धाःगुलिं न्ह्यःने वयाच्वंगु एसईईया जाँच तकं प्रभावित जुइगु सम्भावना खने दया वःगु दु ।

म्हीग न्हूगु वानेश्वरय् याःगु प्रदर्शनय् प्रहरीं लःया फोहोरा व टियर ग्याँस कयेकाः गुलिखे शिक्षकतय्त घाःपाः समेत याना बीवं आः थ्व राहत शिक्षकतय्सं जिल्लाय् च्वंपिं मेपिं शिक्षकतय्त नं येँय् हे सःताः आन्दोलन तच्वयेका यंकेगु निर्णय याःगु दु ।
येँय् हे च्वनाः न्हिंन्हिं आन्दोलन यायेगु व थःपिनि आन्दोलनयात सरकारं गुलि तक दमन याइ स्वये धकाः नं थ्व शिक्षकतय्सं ख्याच्वः बिउगु दु ।

थ्व आन्दोलनया नेपाल बाल विकास केन्द्रीय समितिलिसे आवद्ध शिक्षकय्गु पहलय् जुयाच्वंगु खः । ताःई न्ह्यवंनिसें करारय् च्वनाः ज्या यानाच्वनापिं राहत शिक्षकतय्त स्थायी प्रक्रियाय् यंकेमाः धासें उमिसं थ्व आन्दोलन शुरु याःगु खः । सरकारं हःगु न्हूगु शिक्षा ऐनं देय्न्यंकं च्वंपिं ३६ हजार स्वयां अप्वः राहत शिक्षकतय्त जागिरं लिकाइगु खनेदु धासें आन्दोलन शुरु यानागु खँ उमिसं धाःगु दु ।

देय्न्यंकंया शिक्षकत थःपिनि स्कूल हे बन्द यानाः राजधानीइ वःगुलिं आः न्ह्यःने वयाच्वंगु एसईई जाँच प्रभावित जुइफुगु खँ धाःगु दु । थ्व शिक्षकतय्सं ज्या मयात धाःसा जाँच बीत तयारी यानाच्वंपिं विद्यार्थीतय्गु पढाई स्यनीगु व जाँचय् नं जनशक्ति मगानाः समस्या जुइगु खँ धाःगु दु ।

जाँच प्रभावित जुइ फइगु खँयात ध्यानय् तयाः सरकारं उपिंलिसे तत्काल वार्ता यानाः समस्या समाधान याये माःगु खँ धयाहःगु दु ।
आन्दोलित शिक्षकतय्सं सरकारं थःपिंलिसे वार्ता यायेगु पलेसा दमनया नीति ज्वंगुलिं आः थःपिं नं सरकारलिसे उकथं हे पेश जुइगु धासें देय्न्यंकं च्वंपिं राहत शिक्षकतय्त राजधानी वयेत आह्वान याःगु दु ।

सरकार पन्छे जुया वन

राहत शिक्षकतय्सं आन्दोलन यानाः सरकार समक्ष थःपिनि माग पेश याःसां सरकारं धाःसा आः शिक्षकलिसे वार्ता यायेगु जिम्मा थःपिनिगु मखु धासें पन्छे जुया वंगु दु । आः शिक्षा स्वयेगु जिम्मा स्थानीय तहयात वनेधुंकूगु जुयाः थ्व राहत शिक्षकतय्सं नं थःपिनि समस्या स्थानीय तहलिसे हे वार्ता यानाः समाधान यायेमाः धाःगु दु । आः शिक्षाया मामिला स्थानीय तहं स्वइगु जुयाः शिक्षकतय्सं अन हे वनाः थःपिनि समस्या ज्यंकेत नं धाःगु दु । तर आन्दोलनरत शिक्षकतय्सं धाःसा थःपिनिगु समस्या एकमुष्ठ रुपं समाधान यायेमाःगु जुयाः थुकियात संघीय सरकारं हे सम्बोधन यायेमाः धयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS