साहित्यिक पत्रिकायात वर्गीकरणय् छुट

येँ – प्रेस काउन्सिल नेपालं साहित्यिक पत्रपत्रिकायात वर्गीकरणय् छुट बीगु जूगु दु । काउन्सिलं मेमेगु पत्रपत्रिकाया तुलनाय् साहित्यिक पत्रपत्रिकायात वर्गीकरणय् लगे जुइगु दस्तुुरय् बछि छुट बीगु याःगु खः । काउन्सिलं थुगु हे दँनिसें लागू जुइकथं साहित्यिक पत्रपत्रिकाया वर्गीकरणय् लगे जुइगु दस्तरय् ५० प्रतिशत छुट बिउगु खः ।

काउन्सिलया ग्वसालय् दाङ जिल्लाय् जूगु ‘साहित्यिक पत्रकारिता गोष्ठि व आचारसंहिता संवाद’ ज्याझ्वलय् उकिया जानकारी बिउगु खः । काउन्सिलया कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठं साहित्यिक पत्रपत्रिकाया वर्गीकरणया निंतिं सरल व बिस्कं मापदण्ड लागू यानाः उकथं छ्यापंया व्यवस्था यानागु जानकारी बियादीगु खः ।

अथे हे वर्गीकरणया निंतिं न्हूगु व्यवस्थाकथं मेमेगु पत्रपत्रिकायात ११ पृष्ठया आवेदन फारम जायेकेमाःगु जूसां साहित्यिक पत्रपत्रिकाया निंतिं धाःसा ४ पेज यानातःगु दु । बजाः व विज्ञापनया अभावं साहित्यिक पत्रपत्रिकात धमाधम लिकुना वनाच्वंगु खँयात ध्यानय् तयाः काउन्सिलं उकथंया उदार नीति नालाकाःगु खः ।

वंगु छुं दँ थुखे काउन्सिलं साहित्यिक पत्रपत्रिकायात नं वर्गीकरणय् दुथ्याकेगु याना हःगु खःसा थुकियालिसें अज्याःगु पत्रपत्रिकां नं लोककल्याणकारी विज्ञापन व प्रेस पासया सुविधा प्राप्त याना वयाच्वंगु दु । गोष्ठिइ काउन्सिलया कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठं आः वइगु बजेटय् साहित्यिक पत्रपत्रिकाया थप यायेमाःगु सुविधाया बारे काउन्सिलयात सुझाव बिल धाःसा उकियात थःपिंसं सरकार समक्ष न्ह्यब्वयेगु नं जानकारी बियादीगु खः ।

ज्याझ्वलय् काउन्सिलया पुलांम्ह अध्यक्ष नापं वरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघया अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, वरिष्ठ समाचालोक निनु चापागाइँ साहित्यिक पत्रकार समाजया अध्यक्ष नगेन्द्रराज शर्मा लगायतं साहित्यिक पत्रिकाया विकास, थुकिया थीथी पक्षयात कयाः नुगःखँ तयादीगु खः ।

गोष्ठिं वर्गीकृत व साहित्यिक पत्रपत्रिकायात सुविधाय् भेदभाव मयासे समान नीति लागू यायेमाःगु खँय् बः बिसें न्यागू बुँदाया दाङ घोषणापत्र नं जारी याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS