सहकारीयात कारवाही शुरु

येँ महानगरपालिकां बचतकर्ताया ध्यबा लित मबीगु सहकारी संस्थायात कारवाही यायेगु शुरु याःगु दु । येँ मनपां वंगु बाःछि न्ह्यवंनिसें सहकारीइअनुगमन यानाः नियम हाचां गायेगु व बचतकर्तायात ठगे याइगु सहकारीयात कारवाही प्रक्रिया न्ह्यःने न्ह्याकूगु खः । येँ मनपा सहकारी विभागया प्रमुख नवराज ढकालयाकथं अनुगमनया झ्वलय् आतकया दुने १५ गू सहकारी कारवाहीइ लायेधुंकूगु दु ।

अज्याःगु सहकारीयात कारवाही स्वरुप बचतकर्ताया ध्यबा लित बीकेत लिखित सहमति कायम यानाः ई नं क्वःछिउगु दु । लिखित सहमति यानाः नं ध्यबा लित मबिउगु सहकारीया विवरणसहित प्रहरी समक्षा उजुरी यानाः थप कारवाहीया निंतिं प्रक्रिया न्ह्याकागु विभागया प्रमुख ढकालं जानकारी बियादिल ।

न्हूसतक, पुतलीसतक, बानेश्वर लागाया म्हो पूँजी दुगु सहकारीं नं बचतकर्ताया ध्यबा लित बियामच्वंगु खँ सीदुगु वय्कःया धापू दु । म्होतिं झिद्वः तकानिसें छगू करोडतका तक बचतकर्ताया ध्यबा लित मबउिगु अनुगमनया झ्वलय् सीदुगु नं विभागं न्ह्यथंगु दु । येँ मनपाय् दुगु सहकारीमध्ये आपाःसिनं विवरणतकं बुझे मयाःगुलिं अनुगमन यानाः कानूनी प्रक्रिया शुरु याःगु खः ।

थौंकन्हय् येँ महानगरपालिका लागा दुने जक १,८५६ गू सहकारी संस्था दु । न्हापांगु खुलाया दुने सहकारी संस्थायात वार्षिक साधारणसभा इलय् यायेत व विवरण अद्यावधिक यायेत सूचित यानागु व थीथी सूचनापाखें सहकारीया कानून, मूल्य–मान्यता व सिद्धान्त कार्यान्वयन यायेत तःक्वः तःक्वः सुचनापाखें सार्वजनिक याःसां नं यक्वसिनं अझं विवरण तकं बुझे यानाच्वंगु मदुनि ।

येँ मनपा अन्तर्गतया सहकारीमध्ये ४८० गू सहकारीं जक विवरण बुझे याःगु दु । प्रमुख ढकालयाकथं २०७५ साउन १ गतेनिसें देय्न्यंकंया दक्वं डिभिजन सहकारी ज्याकू खारेज यानाः सम्बन्धित स्थानीय तहं सहकारीया नियमन यायेमाःगु कानून व्यवस्थाकथं येँ मनपां थःगु क्षेत्र दुनेया सहकारीया अनुगमन यानाः कानूनी दायराय् हयेत्यंगु खः ।

अनुगमनया झ्वलय् सहकारीया न्यादँतकया दक्वं हिसाबकिताब स्वयेगुया नापनापं आवश्यकताकथं निर्देशन बीगु, सुधार मजूसा संचालकयात कारवाही यायेगु व सकारी खारेज यायेगु तकया पलाः न्ह्याकेगु योजना विभागया दु । ‘सहकारी संस्था धइगु ठगे याइगु संस्था खः व बचत यानातःगु ध्यबा बी फइमखु’ धइगु गुगु छाप लानाच्वंगु दु, उकियात हुइगु निंतिं प्रभावकारी अनुगमन यानागु खः’,वय्कलं धयादिल ।

अनुगमनया हे झ्वलय् चिचिधंगु सहकारीयात एकीकृत यानाः दुगु सहकारी संस्था ल्याः क्वपालाः ७०० लये सीमित यायेगु तयारी येँ मनपाया दु । मापदण्डं पिहां वनाः संचालन जुयाच्वंगु चिचिधंगु सहकारीया समस्या दुगु व उकिया सही व्यवस्थापन यायेत एकीकृत प्रणालीकथं वनेत्यंगु खः ।

१,८५६ गू सहकारी संस्थायात क्वपालाः ७०० गू जक दयेकेगु येँ मनपाया लक्ष्य दुगु जानकारी बिउगु दु । सहकारी ऐन २०७४ व येँ मनपा सहकारी ऐन २०७४ कथं कानूनी रुपय् हे एकीकृत याये फइगु व्यवस्था दु । सहकारीयात छगू दयेकेत निगू सहकारी थवंथवय् एकीकृत जुइत तयार जुयाच्वनेमाःगु जुइ ।

येँ मनपा दुनेया सहकारीमध्ये दकलय् अप्वः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाया ल्याः बहुउद्देश्यीय सहकारी १५६ व विषयगत अन्तर्गतया उपभोक्ता, दुग्ध (दुरु), कृषि, शिक्षा व संचार लगायतया सहकारी दु । सर्वसाधारणयात ठगे याःगु धासें सहकारी विरुद्ध ख्वीगू मुद्दा लाःगुलिइ स्वीन्यागूया फछ्र्यौट जुइधुंकूगु विभागं न्ह्यथंगु दु ।

निर्देशन पालना मयात धाःसा येँ मनपाया सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीया प्रक्रिया न्ह्यःने यंकेगु विभागाय प्रमुख ढकालं कनादिल । थौंकन्हय् येँ मनपा दुने दुगु दक्वं सहकारी येँ महानगरपालिका सहकारी ऐन–२०७४ कथं संचालन यायेमाःगु जुइ । येँ मनपाया सहकारीइ करिब निगू लाख दुजः जुयाच्वंगु दुसा च्याद्वलं रोजगारी प्राप्त यानाच्वंगु दु ।

दक्वं सहकारीपाखें करिब न्हय्गू अर्ब शेयर, ५१ गू अर्ब बचत परिचालन व ४१ गू अर्ब बराबरया त्यासा प्रवाह जूगु दु । दक्वं सहकारीयात न्हियान्हिथं अनलाइनपाखें थःगु कारोबारया बारे जानकारी बीत नं येँ मनपां निर्देशन बिउगु दु । थःगु सहकारीं न्हियान्हिथं छु गुलिया आर्थिक कारोबारयाइ, लगानी व संकलन जूगु गुलि गुलि खः धइगु विषयय् न्हियान्हिथं जानकारी याकेमाःगु जुइ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS