काश्मिरय् गोलावारी प्यम्ह सेना लिसें निम्ह चरमपन्थी सित

भारत प्रशासित जम्मुु कश्मीर याःगु पुलावामा जिल्लाय् सोमवाः जूगु गोलीवारीइ प्यम्ह भारतीय सेनाया लिसें निम्ह चरमपन्थी सीगु खँ धाःगु दु । घटनाय् लानाः छम्ह सेना गम्भीर घाःपाः जूगु दु । सीपिं मध्ये छम्ह मेजर लाःगु दुसा चरमपन्थी पाखे सीम्ह छुं न्हि न्ह्यव पुलावामाय् हे जूगु आत्मघाती आक्रमणया प्रमुख योजनाकार अब्दुल राशिद गाजी जूगु खँ धाःगु दु ।

मेम्ह छम्ह नं शंकास्पद चरमपन्थी हे जूगु सेनां दावी याःगु दु । छुं न्हि न्ह्यव जक पुलावामाय् जूगु चरमपन्थी आक्रमणय् लानाः सिआरपिएफया ४६ म्ह जवानया ज्यान वंगु खः । थ्व घटना लिपा सुरक्षाकर्मी उगु थासय् चरमपन्थी विरुद्ध कारवाही न्ह्याकूगु खः ।

सेनायात चरमपन्थी सुलाच्वंगु धकाः वःगु सुचंया आधारय् जूगु कारवाहीया झ्वलय् चरमपन्थीतय्सं याःगु आक्रमणय् लानाः प्यम्ह सेनाया ज्यान वंगु खः। सेना, सिआरपिएपफ व एसओजीं सोमवाः सुथंनिसें कारवाही शुरु याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS