सुकुमेल नयाया झिता फाइदा

माउथ फ्रेसनरया रुपय्
यदि छि थःगु म्हुतु नवइगु जुयाच्वन धाःसा छिं सुकुमेलयात माउथ फ्रेसनरया रुपय् छ्यलादीफइ । थ्व छता तसकं हे बांलाःगु माउथ फ्रेसनर खः । छगः सुकुमेल म्हुतुइ तयातयेबलय् छखे छिगु म्हुतु नमवइगु जुइसा मेखे छितः खँ ल्हायेगु इलय् आत्मविश्वास नं दयावइ ।

पाचन शक्ति बल्लाकेत
गुलिं गुलिं मनूतय् जा नये धुनेवं सुकुमेल छगः क्वाप्प म्हुतुइ तयेगु बानी दयाच्वनी । थ्व बांलाःगु बानि खः, छाय्धाःसा सुकुमेलं पाचन शक्ति बल्लाकाबी । जा नये धुनेवं सुकुमेल छगः नयेगु यातकि प्वाः फुंफुं च्वनीगु, प्वाः स्याइगु, अपच जुइगु आदि समस्याया सामना यायेमाली मखु ।

च्याया सवाः थकायेत
आतक यदि छिं च्याय् सुकुमेल छ्यलेगु यानामदियानिसा छक्वः सुकुमेल जरुर हे छ्यलादिसँ । थुकिं च्याया सवाः यक्व हे थकयाबी । छिं च्याय् सुकुमेल छ्यलेगु यानादिल धाःसा छिकपिनि पाहाँपिंसं छिगु ल्हातं दयेकूगु च्याया तारिफ मयासे च्वने फइ हे मखु ।

हिकु दिकेत
गबलें गबलें आकाझाकां हे झीत हिकु वयेगु सुरु जुयावइ, गुकिं यानाः थःत व थःगु न्ह्यःने च्वंम्ह मनूयात नं चिन्तित यानाबी । हिकु दिकेगु छुं हे वासः मदु । थनथाय् लाक्क हे ज्या वइ, छगः चिकिचाग्वःगु सुकुमेल । छितः हिकु वयाच्वंगु दुसा सुकुमेल छगः म्हुतुइ तयाः न्ह्ययाच्वनादिसँ, हिकु वयेगु दिनावनी ।

नुगःस्येँ सम्बन्धी ल्वचय्
वैज्ञानिकतय्गु धापू कथं सुकुमेलय् छुं छुं अज्याःगु तत्व दु, गुगु छुं कि छुं कथं नुगःस्येँयात मदयेक मगाःगु जुयाच्वनी । न्हिं छगः सुकुमेल नयेगु यानच्वन धाःसा झीगु नुगःस्यें सुथां लाक्क ज्या यानाच्वनी । डाक्टरतय्गु धारणा दु कि यदि झीसं न्हिं छगः सुकुमेल नयेगु यानाच्वन धाःसा झीगु नुगःस्येँ सम्बन्धी बछि स्वयां अप्वः ल्वय् कम जुयावनी ।

म्हया सुचुकुचु यायेत
झीगु म्हय् मदिक्क अज्याःगु पदार्थ दयाच्वनी, गुगु कि झीगु म्हयात अनावश्यक खः । थज्याःगु पदार्थ झीगु म्हं पित छ्वयेगु तसकं जरुरी जुइ । थज्याःगु पदार्थ मुनाच्वनकि म्हय् अनेतने न्हून्हूगु ल्वय् जुयाच्वनी । छगः चिकिचाग्वःगु सुकुमेलं थज्याःगु अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ झीगु म्हं पितछ्वयेत झीत ग्वाहालि यानाच्वनी ।

म्हय् हि मगाः मजुइकेत
थौंकन्हय् मनूतय्गु दिनचर्या हे थज्याःगु जुयाच्वन कि गुकिया कारणं न्हियान्हिथं न्हून्हूगु ल्वचं कइगु जुयाच्वंगु दु । थौं मनूतय्त हि मगाइगु धयागु नं सामान्य खँ थें जुइधुंकल । मिसातय्त थ्व समस्या भचा आपाः हे दु । मिसात नं थौंकन्हय् पिहां वनाः ज्या यायेमाःपिं जुयावःबलय् उमिसं थःगु स्वास्थ्यय् गुलि ध्यान तयेमाःगु खः, उलि तये फयाच्वंगु मदु । थुकिं यानाः उमित हि मगाइगु ल्वय् एनिमिया जुइगु जुयाच्वंगु दु । सुकुमेलय् अज्याःगु दक्वं तत्व दु, गुकिं झीगु म्हय् हि मगाः मजुइकेत ग्वाहालि यानाच्वनी ।

कथु वालावाला ममिंकेत
चिकुलां आपाःसित कथु वालावाला मिनिगु जुइयः । धायेत ला थ्व छता साधारण समस्या जक खः धाइ, तर थथे जुइबलय् साप हे सुख दइमखु । कथु वालावाला मिनीगुयात लंकेगु घरेलु उपाय खः– बहनी द्यने त्ययेकाः सुकुमेल छगः नयेगु । बहनी द्यनेगु इलय् क्वाःलःलिसें सुकुमेल नयाबिल धाःसा कथु वालावाला मिंगु यक्व हे क्वलाइ । लिसें मुसु वःगु व कथु स्याःगु नं लनी ।

न्ह्यपु बल्लाकेत
थौंकन्हय् मस्तय्के थ्व समस्या आपाः हे खनेदया वयाच्वंगु दु । मां–बौपिं मस्तय् ल्वःमनिगु समस्या खनाः साप हे दिक्क चाइ । न्ह्यपुयात बल्लाकेत अप्वः थें मस्र्याबरांया हे ग्वाहालि कायेगु याः । झीसं थ्व ल्वःमंकाच्वना कि न्ह्यपु बल्लाकेत सुकुमेलं नं ग्वाहालि याः। झीसं मस्र्याबरांया लिसेलिसें सुकुमेलया नं सेवन यात धाःसा दोब्बर फाइदा जुइ ।

थुकिया निंतिं छगः सुकुमेलया पुयात निगः स्वंगः मस्र्याबरां व निगः स्वंगः पेस्ता लिसे निनादिसँ । आः थुगु मिश्रणयात छगू गिलास दुरुइ तयाः क्वाकादिसँ । दुरुइ चिनिया थासय् मिश्री छ्यलादिसँ । थ्व दुरु त्वंकाबिल धाःसा मस्तय्गु दिमाग एकदम हे बल्लाइ ।

छ्यं स्याःगु व तनाव जुइगु तापाइ
थौंकन्हय्या व्यस्त जीवनय् छ्यं स्याइगु नं सामान्य खँ थें जुइधुंकल । म्वायेकं म्वायेकं नं झी तनावय् लानाच्वनी । छ्यं स्याःगु व तनावयात कम यायेत झीसं वासःया ग्वाहालि कायेमाली । गबलें गबलें थज्याःगु वासः कायेगु कारणं थ्व लत थें हे जुयावनी । झीत छ्यं स्याःगु अबलय् तक क्वलाइमखु, गबलय् तक झीसं वासः नइमखु । यदि छिं न्हिं छगः सुकुमेल नयेगु यानाच्वन धाःसा छिं थ्व समस्याया सामना यायेमाली मखु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS