आः सवारी लाइसेन्स झिदँय् छक्वः जक नवीकरण

येँ – सरकारं आः लाइसेन्स नवीकरण यायेगु ई थप यायेगु तयारी यानाच्वंगु दु । सरकारं आः लाइसेन्स नवीकरण झिदँय् छकः जक याःसा गाइगु कथं ऐन संशोधन यायेगु तयारी यानाच्वंगु खः । लाइसेन्स कयाः विदेश वनीपिंत अःपुकेत ऐन संशोधन यायेगु तयारी यानाच्वंगु खँ यातायात विभागं धाःगु दु । थौंकन्हय् न्यादँय् छक्वः नवीकरण यायेमाःगु नियम दु ।

संघीय यातायात व्यवस्था विभागं यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ खारेज यानाः न्हूगु ऐन दयेकेगु प्रक्रिया न्ह्याकूगु दु । अथेहे लाइसेन्स कायेगु उमेर नं अप्वयेकेगु तयारी सरकारं याःगु दु । न्हापा दुगु व्यवस्था कथं झिंखुदँ दयेवं लाइसेन्स बियाच्वंगु खःसा आः उकियात संशोधन यानाः झिंच्यादँ दयेकाः जक लाइसेन् काये दइगु व्यवस्था हयेत्यंगु खः ।

अथेहे सार्वजनिक यातायात चले याइपिनिगु उमेर नं अप्वयेकेत्यंगु दु । आः सार्वजनिक यातायात चले याइपिं चालकया उमेर २३ दँ दयेमाःगु व्यवस्था यायेत्यंगु खः । नच्चापिं सार्वजनिक चालकया कारणं आपालं दुर्घटना जुयाच्वंगु धासें उकियात आः संशोधन यायेत्यंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS