विद्युतीय बस अझं अनिश्चित

येँ – सरकारं स्वनिगलय् चले यायेगु निंतिं विद्युतीय बस न्यायेगु सैद्धान्तिक सहमति जुइधुंकूसां नं गज्याःगु बस न्यायेगु धइगु बारे आः तक छुं निर्णय मजूनिगु खँ सीदुगु दु । सरकारं स्वनिगलय् वि.सं. २०८५ लिपा डिजेल गाडी विस्थापन यायेगु योजना कथं विद्युतीय गाडी हयेगु निर्णय याःगु खः ।

सरकारं थ्वहे वइगु वैशाख १ गतेनिसें स्वनिगलय् विद्युतीय बस चले यायेगु धकाः घोषणा याःगु खः । तर सरकारं घोषणा याः कथं बस न्यायेगु निंतिं गुगुं कथंया प्रकृया तकं न्ह्याकूगु मदुनि । सरकारं गज्याःगु बस न्यायेगु धइगु बारे आः तकं ‘स्पेशिफिकेशन’ हे तयार याःगु मदुनि । मन्त्रालयं अझं गज्याःगु कथंया बस न्यायेगु धइगु खँय् सहलह जुयाच्वंगु खँ धाःसां नं वइगु वैशाख १ गते निसें स्वनिगलय् विद्युतीय बस वइगु अवस्था धाःसा मदुगु खँ धाःगु दु ।

मन्त्रालयं बस न्यायेगु निंतिं छगू समिति दयेकेगु धकाः धाःगु खःसां नं अज्याःगु समिति गठन मजूनिगुलिं गबलय् अध्ययन प्रतिवेदन तयार यानाः बस न्यायेगु निर्णय याइगु खः धइगु न्ह्यसः नं ब्वलनाच्वंगु दु । यदि याकनं समिति गठन जुल हे धाःसां नं म्होति नं स्वला न्ह्यः स्वनिगलय् विद्युतीय बस वइगु सम्भावना धाःसा मदु ।

समितिया प्रतिवेदन लिपा टेण्डर प्रक्रिया आदिं यानाः मेगु प्यला न्याला लिपा जक स्वनिगलय् विद्युतीय बस वइगु सम्भावना दुगु खँ मन्त्रालय सूत्रं धाःगु दु । मेखे सरकारं विद्युतीय बस सञ्चालन यायेगु खँ धाःसां विद्युतीय बसया निंतिं माःगु चार्जिङ स्टेशन दयेकेगु निंतिं नीतिगत व कानुनी व्यवस्था तकं याःगु मदुनि ।

चार्जिङ स्टेशन तयेगु निंतिं सरकारं स्वनिगलय् दुगु पेट्रोल पम्पयात हे छ्यलेगु धाःसां नं माःगु कानुनी समस्या यानाः तत्काल स्टेशन दयेकेत नं समस्या जुइफइगु खँ धाःगु दु । सरकारं स्वनिगलय् निजी यातायात जनतायात बांलाक सेवा मबिउगु धासें थम्हं बस सञ्चालन यायेगु योजना हःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS