येँ मनपाया थःगु हे पाठ्यक्रम

आः नेपालभाषा व येँया पुलांगु भाषा बारे नं ब्वंकीगु

येँ – येँ महानगरपालिकां थ्वहे वइगु शैक्षिक सत्रंनिसें अनिवार्य रुपय् स्थानीय पाठ्यक्रम लागू याइगु जूगु दु । कामपा शिक्षा विभागया प्रमुख सीताराम कोइरालाया कथं महानगर दुने दुगु फुक्कं सार्वजनिक, सामुदायिक व संस्थागत विद्यालयय् स्थानीय पाठ्यक्रम लागू यायेत्यंगु खः ।

येँ महानगरपालिकां लागू याइगु न्हूगु पाठ्यक्रमय् नेपालभाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन व येँया पुलांगु भाषा लिसें संस्कृति सम्बन्धी विषयत नं दुथ्याकेत्यंगु दु । स्थानीय विषयवस्तु, आवश्यकता व सामग्रीत उपयोग जुइ कथं पाठ्यक्रम ब्वंकेमाःगु खःसां नं आः तक अज्याःगु विषयत लागू मयाःगुलिं कामपां थुगु व्यवस्था लागू यायेत्यंगु खँ नं प्रमुख कोइरालां कनादिल ।

विद्यालयया व्यवस्थापन स्थानीय तहलय् वनेवं कामपां थज्याःगु व्यवस्था यायेत्यंगु खः । स्थानीयवासीया फुक्कं आवश्यकता केन्द्रीय पाठ्यक्रमं पूवंके मफइगु जूगुलिं नं स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक दुगु प्रमुख कोइरालां कनादिल । कामपां छनोट याःगु न्यागू विषयवस्तु मध्ये इच्छा पथं विद्यालयं छगू विषय ल्यये दइगु खँ धाःगु दु ।

हरेक विषयया पूर्णांक १०० जुइ । थौंकन्हय् येँ मनपाय् ९१ गू सार्वजनिक व ६४३ गू संस्थागत विद्यालय सञ्चालन जुयाच्वंगु दु । उगु विद्यालय १ लाख ६५ हजार मस्तय्सं अध्ययन यानाच्वंगु दु ।

निजी विद्यालयं न्ह्यागु इलय् नं विद्यार्थी भर्ना कायेगु यानाच्वंगु व सार्वजनिक विद्यालयया हकय् हरेक दँय् चैत १५ गते न्ह्यः विद्यालयं विज्ञापन याये मदइगु व वैशाखया न्हापांगु वा अथे धयागु नतिजा प्रकाशन जुइधुंकाः जक भर्ना काये दइगु नीतिया कारणं लिपांगु इलय् सार्वजनिक विद्यालयय् विद्यार्थीया ल्याः म्हो जुया वनाच्वंगु दु ।

वंगु दँ २०७४ असोजंनिसें विद्यालय गाभे यायेगु व न्हूगु विद्यालयया अनुमति बीगु विषययात कयाः विद्यालय निरीक्षक व स्रोत व्यक्तिं अनुगमन यानाच्वंगु दु । प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली व निर्देशिकाय् च्वनाः कामपां न्हूगु विद्यालय चायेकेगु आवश्यक दु मदु, भौतिक संरचना, माःगु भ्वं सहित स्थलगत अनुगमनया आधारय् विद्यालय थप व न्हूगु विद्यालय चायेकेगु बारे स्पष्ट जुइ फइगु खँ धाःगु दु ।

ख्वप न्हाप
स्थानीय सरकारपाखें थः दुनेलाःगु विद्यालयय् स्थानीय कथंया पाठ्यक्रम लागू यायेगु ज्याय् ख्वप नगरपालिका न्हाप लाःगु दु । ख्वप नगरपालिकां चालु शैक्षिक सत्रं निसें हे स्थानीयस्तरया पाठ्यक्रम ब्वंकेगु शुरु यायेधुंकूगु दु । उकी नेपालभाषाया बिस्कं हे सफू ब्वंकेगु ज्या जूगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS