माणिकलालया समालोचना सिद्धान्त २ पिदन

येँ –  वरिष्ठ समालोचक प्रा. माणिकलाला श्रेष्ठया ‘समालोचना सिद्धान्त–२’ नां सफू पिदंगु दु । प्रा. श्रेष्ठया उगु विशेष परिस्थिति व विशेष थासय् पिथंगु खः ।
नेपालभाषाया बाखं च्वमिनापं भाषाह्यमि राजा शाक्यं उगु सफूया पितब्वज्या यानादीगु खः । उगु ज्याझ्वलय् पितब्वज्या जूगु सफू नापं बुद्धमूतिं च्वमि श्रेष्ठयात नं लःल्हाःगु खः ।

ज्याझ्वलय् नेपालभाषा आख्यानकार मथुरा साय्मि, नाटककार, बाखं च्वमि नापं समालोचक पुष्पबहादुर चित्रकार, डा. बालगोपाल श्रेष्ठ, श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ, बाखं च्वमि शरद कसाः, कुतः पिकाकःया विमल ताम्राकार, विष्णुकेशरी ताम्राकार, प्रा. श्रेष्ठया तःधिकःम्ह काय डा. मलखलाल विजयरत्न, राजेन्द्र रंजित लगायतपिनिगु उपस्थिति दुगु खः । प्रा. श्रेष्ठया उगु सफू राजा शाक्यया विशेष कुतलय् कुतः पिकाकःपाखें पिथगु खः । थ्व स्वयां न्ह्यः प्रा. श्रेष्ठया ‘समालोचनाया सिद्धान्त’ नांया सफू ने.सं. १०८८ लय् पिदंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS