निम्ह धुँया ल्वापु, सीम्हेसिया ला नयाबिल

धुं, भालु, चितुना, सिंह आदि हिंस्रक जनावरं जंगलय् मेपिं निरीह जनावरया शिकार यानाः इमित स्यानाः नःगु ला जंगलया नियम हे खत । थज्याःगु घटनात झीसं टेलिभिजन च्यानलय् प्रशारण जुइगु जीवजन्तु सम्बन्धी ज्याझ्वलय् आपालं स्वया वयाच्वनागु हे खः । थुपिं जनावरं मेपिं जनावरयात स्यानाः नः थें थःथः हे ल्वाःगु घटना नं झीसं अज्याःगु ज्याझ्वलय् स्वया वयाच्वनागु हे खः ।

थज्याःपिं हिंस्रक जनावरं गबलें नं थःगु हे प्रजातिया जनावरयात स्यानाः नःगु घटना धाःसा न्यने नंगु नं मदुनि, स्वये नं खंगु मदुनि ।
खतुं गबलें गबलें ततःधिकःपिं धुं चिचिधिकःपिं मस्तय्त आक्रमण याःगु व इमित स्यानाः नःगु धइगु घटना नं इलय्व्यलय् न्यना हे वयाच्वनागु खः ।

भारतया छगू जंगलय् छम्ह धुं मेम्ह धुँयात स्यानाः नःगु खँ नःगु खँ पिहां वःगु दु । भारतया मध्य प्रदेशस्थित कान्हा राष्ट्रिय निकुञ्जय् छम्ह वयस्क धुं मेम्ह वयस्क धुँयात स्यानाः नया बिउगु खः । वन्ज जन्तुकर्मितय् धापूकथं थज्याःगु घटना तसकं दुर्लभ खः । छम्ह वयस्क धुं मेम्ह वय्स्क धुँयात आक्रमण यानाः स्याना बिउगु धाःसां सीम्ह धुँ मिसाम्ह खः वा मिजंम्ह खः धइगु धाःसा सी मदुनि ।

धुँया आक्रमणं धुँ सीगु पुष्टि याःसां सीम्ह धुँया लिंग छुटे याःगु मदुनि । वैज्ञानिकतय् भासं थथे छगू हे प्रजापतिया जनावरं मेम्ह जनावरयात स्यानाः नयेगुयात ‘क्यानिबलिज्म’ धकाः धाइ । मानव समाजय् थज्याःगु व्यवहार जुइगुयात अस्वाभाविक रुपय् कायेगु याःसां जीवजन्तु जगतय् जुइगु थज्याःगु घटनायात तसकं दुर्लभ घटनाया रुपय् कायेगु याः ।

तसकं तं चाया च्वंगु इलय् व तसकं तनावय् लानाच्वंगु इलय् थथे छम्ह धुं मेम्ह धुंयात आक्रमण यायेगु जक मखसे स्यानाः नं नयेफुगु धुँ विज्ञतय् धापू दु । लिसें छम्ह धुं मेम्ह धुँयात आक्रमण यायेगु घटना सामान्य जूसां सीम्ह धुँया ला हे नयेगु घटना धइगु तसकं ग्यानापुगु आक्रमण, ल्वापु, तनाव लिपाया स्थिति जूगु नं धुँ विज्ञया धापू दु ।

धुँ विज्ञया कथं निम्ह धुँ दथुइ तसकं ग्यानापुक ल्वापु जुइगु व गबलें गबलें छम्हं धुं मेम्ह धुँ मसीतले आक्रमण याना हे च्वनेगु याइगु व मसीतले आक्रमण यानाच्वनेगु नं याइ । लिसें तँया झोंकय् सीम्ह धुँया ला नया बीगु खः । थथे सीम्ह धुँया ला नयेगु धइगु थःगु पित्याः लंकेगु स्वयां नं अप्वः थःगु तं क्वलाकेगु ल्याखं थथे ला नयेगु याइगु विज्ञतय् धापू दु ।

गबलें गबलें थथे निम्ह धुँ दथुइ तसकं ग्यानापुक ल्वापु जुइधुंकाः लिपा सीम्ह धुँया ला नयेगु स्वयां नं सीम्ह धुँयात क्षतविक्षत जुइक त्वःता थकेगु नं घटना जुइगु विज्ञतय् धापू दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS