विदेशं लिहां वःपिंत दंक त्यासा गुलिस्यां काये खनी ठेगान मदु

येँ – वैदेशिक रोजगारीं लिहां वःपिं मनूतय्त नेपालय् हे व्यवसाय यायेगु लागिं सरकारं सहुलियत दरं त्यासा बीगु धकाः याःगु आह्वान कथं १८,००० मनूतय्सं निवेदन बिउगु दु । तर सरकारं धाःसा थ्व दुहां वःगु आवेदनयात रोजगारीया लागिं त्यासा बीगु सिबें नं भविष्यय् योजना दयेकेत आवश्यक तथ्यांकया रूपय् जक छ्यलेगु संकेत बिउगु दु ।

सूत्रतय्सं धाः कथं थ्व दुहां वःगु आवेदनयात आः सरकारं विदेशं लिहां वःपिं ल्याय्म्हतय्सं स्वदेशय् गज्याःगु ज्या याये ययेकू, उमित छु ज्या बिउसा पाय्छि, उकिया लागिं उमित गुलि तक लगानी आवश्यक जू धकाः भविष्यय् योजना दयेकेगु ज्याय् छ्यलेगु खँ धाःगु दु ।
आः आवेदन बिउपिं मध्ये ग्वःम्हेसित त्यासा बीगु धइगु खँ धाःसा सरकारं निर्णय मयाःनिगु खँ धाःगु दु ।

सरकारं छम्हेसित बैंकपाखें १० लाख तका तक त्यासा बीकेगु नीति दयेकूगु दु । तर त्यासा कायेगु लागिं उमिसं धरौटी धाःसा तयेमाः । उकी केवल ब्याज दर जक म्हो जुइगु खः । मिस्तय्त ६ प्रतिशत तक जक ब्याज कायेगु व मिजंतय्त बैंकया ब्याजदरय् ५ प्रतिशत तक छुट बियाः त्यासा बीगु खँ सरकारं धाःगु दु ।

आः निवेदन तःपिं फुकसितं त्यासा बी धइगु ग्यारेन्टी मदुगु खँ सरकारं धाःगु दु । तर फुकसितं त्यासा मदुसां आः दुहां वगु थ्व निवेदनपाखें विदेशं लिहां वःपिनि तथ्यांक तयेत धाःसा अःपुइगु खँ श्रम विभागं धाःगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS