डीएनएया तेलकासा !

छुं दँ न्ह्यःया खँ । थीथी तिसा पसलय् । चोरी जुइ । पसलय् पसलय् सिसी क्यामरां खुया यंकूगु दृश्यत क्यनी । खूपिं विदेशीत जुयाच्वनी । पुलिसयात सूचना बी । खूपिंत ज्वनी । जेल चलान याइ । तर । खूगु वस्तुत लुइ मखु । प्रमाण दइमखु । पुलिसया नियमकथं खुयाच्वंगु दृश्य दयां जक मगाः । दण्ड बीत ।

सामान नं दयेमाः खनी खूगु दसिकथं । उकिं छक्वलं दोषी खंकी मखु । अय्नं न्यनेकनेया लागि निन्हुप्यन्हु थानाय् तइ । कुनातःपिं विदेशीतय्त पुलिसं दाल ला ? केस यात ला ? बुझे यायेत अबलय् मानवअधिकारवादीत थानाय् वइ । पुलिसतय्त सतर्क याइ । कसा याये दइमखु । चेतावनी बी ।

अक्सर । न्यने दु । शंका, शंकां नं गुलिखे मनूतय्त खुं अपराधीकथं ज्वना यंकी । कुनी । दाइ । ख्याइ । सास्ति याइ । कायल याइ । अपराध बके यायेत स्वइ । गुलिखे निर्दोषतसें नं शंका शंकाया भरय् कसा नइ । तर । शंकास्पद विदेशीतय्सं अज्याःगु कसा नये म्वाःल । कारण । अन मानवअधिकारवादी दँ वइ । वया बिल ।

विदेशीतय्त विना निश्चित प्रमाण अनिश्चितकालतक कुने मजिउ । कानूनं बी मखु । उकिं । इपिं सकुशल रिहा जुइ । सिसी क्यामराया छुं लगे जुइमखु । छन्हु बुखँ वइ । ‘बहु चर्चित निर्मला हत्या काण्डया अपराधी लुल ।’ पुलिसतय्सं हत्यारातय्त थःगु नियन्त्रण कायेधुंकूगु दु । आः याकनं हे दोषीयात जनसमक्ष हइ । तर ।

नियन्त्रणय् काये धुंकूम्ह दोषीया डीएनए परीक्षण जुइ । परीक्षणया लिच्वः वलकि दोषीयात जनताया न्ह्यःने खुलासा याइ । निर्मलाया हत्याकाण्डं न्हियान्हिथं विकराल रुप कया यंकी । हत्यारा ज्वने मफु । लां लांया कुतलं नं दोषी लाये मफु । अझ । प्रमाण नष्ट यात । थुकी जिम्मेवार मनूतय् हे ल्हाः दु । अनेक शंकाया रहस्य च्याना वइ ।

आः हाकनं भयभरया पुलिस, डिएसपी, आइजिपी, गृहमन्त्री सकसियां डीएनए परीक्षण यानाः सरकारं मृत निर्मलाया हत्यारा लुइकेत गम्भिर जूगु खँ दावी याइगु खःला ? ‘अपराधी लुल’ धकाः गुलिसित ज्वनाः कुनीगु खःला ? डीएनए परीक्षण यानाः अले हाकनं त्वःतीगु खःला ?

पुलिस, सरकारया क्षमतायात कयाः हे अनेक न्ह्यसःत लुया वइ । छन्हु आकाझाकां । दोषी लुल । याकनं हे रहस्योघाटन जुइ । बुखँ वइ । जनता आश्वस्त जुइ । हाकनं तर । छुं न्हि लिपा । दोषी लुल । सरकारी श्रोतं प्रचार याःगु खँ झूठ जुइ । सरकारी श्रोतं पुष्टि याइ । डीएनए परीक्षणं व सम्बन्धी व्यक्ति अपराधी ठहर जुइमखु । मजुल ।

सरकारया अपराधी फयांफक्व याकनं लुइकेगु प्रयास जारी । विज्ञप्ती पिहां वइ । धाइ ‘स्वयम व्यक्तिं जिं स्यानागु खः, निर्मलायात’ धकाः अपराध स्वीकार यात । ‘दोषी लुल ।’ धकाः सरकारं प्रचार याइ । तर सरकारया दावी झूठ जुइ । कुनातःम्ह मचा पिहां वइ । ‘जितः पुलिसं दाये फक्व दाल । कसा यात ।

असह्य यातनाया कारण जिं ‘स्यानागु खः’ धकाः स्वीकार यानागु खः। जि निर्दोष । डीएनए जांच लिपा मचा निर्दोष ठहर जुइ । पिहां वइ । ‘निर्मलायात स्यानागु खः धकाः छं छाय् पुलिस समक्ष स्वीकार यानागु ?’ पत्रकारतय्सं व मचायात न्यनी । व मचां थःगु लिसःया कारण प्वली । अखबारय् थ्व घटनाया विवरण, विकासया श्रृंखला बारे ब्वने ।

अजू चाये । जेलय्, थानाय् मचां धाथें अपराध छाय् स्वीकार यात ? वयात यातना बिउगु कारणं हे खःला ? अन मानवअधिकारवादीतय्सं छाय् चेतावनी बिउ मवन ? छाय् गं मवन ? छाय् पं मवन ? मचायात ‘जिं स्यानागु खः’ धकाः अपराध स्वीकार याये बाध्य जुइ मायेक यातना बिउगु खःला कि मखु ? मानवअधिकारवादीतय्सं थुकी छाय् चिउताः मतल ? चिउताः मक्यन ।

सम्बन्धित सरकारी पक्षं नं यातना बियाः अपराध स्वीकार याकूगु बारे छाय् स्पष्टीकरण मबिल ? जनतां थ्व खँयात पत्याः यायेगु ला कि मयायेगु ? थौं जनता अन्योलय् लाइ ।छकः । हल्ला वइ । मृत निर्मलाया गामय् च्वंपिं सकलसिया डीएनएया परीक्षण यायेत्यंगु दु । अने हे सरकारं घटनाया बारे गम्भिर खोजी यानाच्वंगु दु धइगु सन्देश प्रवाह यायेत डीएनए परीक्षण यायेगु ज्यायात तीव्रता बीत स्वइ ।

तापतूप मनूत ज्वनाः डीएनए परीक्षण यानाच्वंगु दु । स्वयम मृत निर्मलाया मांया डीएनए परीक्षण याःगु खं इमि परिवारय् कचवं पिहां वःगु खबर वयाच्वंगु दु । अनेक पुलिसतय्त डीएनए जांच यायेधुंकूगु बुखँ नं वइ ।

आः हाकनं भयभरया पुलिस, डिएसपी, आइजिपी, गृहमन्त्री सकसियां डीएनए परीक्षण यानाः सरकारं मृत निर्मलाया हत्यारा लुइकेत गम्भिर जूगु खँ दावी याइगु खःला ? ‘अपराधी लुल’ धकाः गुलिसित ज्वनाः कुनीगु खःला ? डीएनए परीक्षण यानाः अले हाकनं त्वःतीगु खःला ? थथे हे ज्वनीगु व कुनीगु चक्र चाःहिला च्वनीगु जकं खःला ? डीएनएया तेलकासा न्ह्याइगु खःला ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS