हेपाटाइटिस बीया वासः नेपालय् उत्पादन

येँ – आः नेपालय् ‘हेपाटाइटिजी बी’ या वासः उत्पादन जूगु दु । नेपाली वासः उत्पादन कम्पनी म्याग्नस फर्मां हेपाटाईटिजी बी वासः इन्टेकाभिरया उत्पादन शुरु याःगु खः । कम्पनीं हेपाटाइटिस बीया विरामी अप्वया वनाच्वंगु खँयात ध्यानय् तयाः वासः उत्पादन शुरु यानागु खँ धाःगु दु । कम्पनीं इन्टेका–बी ब्रान्ड नामं उगु वासः बजारय् हःगु खः ।

नेपाःय् कुल जनसंख्याया थ्यंमथ्यं १ प्रतिशत हेपाटाइसिटस बीया संक्रमण जुयाच्वंगु अनुमान दु । इलय् वासः मयात धाःसा हेपाटाइटिस बीं स्यँेयात स्यंकाः सिरोसिस व स्येँया क्यान्सर नं याना बी, गुकिं मनूया मृत्यु तकं जुइफु । इन्टेका–बीं हेपाटाइटिस बी भाइरसयात पनेगु ज्या याइ, गुकिं हेपाटाइटिस बी भाइरस शरीरय् अप्वये फइमखु व ल्वय् पनेगु ज्या याइ ।

कम्पनीं थ्व स्वयां न्ह्यः हेपाटाइटिस सीया न्हूगु वासः साफोसबूभीरयात ब्रान्ड नांया सोफूभश्र व हेपाटाइटिस बीया हे मेगु महत्वपूर्ण वासः टेनोफोभीरयात ब्रान्ड नां टेनोफया नामं बजारय् हयेधुंकूगु दु । कम्पनीं नेपाःयात वासलय् आत्मनिर्भर दयेकेगु कथं न्हून्हूगु वासः उत्पादन यानाच्वनागु खँ बजार प्रबन्धक सुधीरप्रकाश मास्कें कनादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS