कार दुने कार खुँ !

थ्व संसारय् खुँतय्सं दुःख मबिउगु सहर धइगु गनं मदु । न्ह्यागु देशय् नं खुँत दु । गुलिं खुँत थःगु खुँज्याय् सफल जुइसा, गुलिसित खू वयाच्वंगु इलय् व गुलिसितं खुँज्या यानाच्वँच्वं हे ज्वनेत नं सफल जूगु घटनात दु । अले थ्व खुँतय् कारणं अजू चायापुगु घटना नं जू । थज्याःगु हे छगू घटना जूगु दु नर्वेय् ।

छम्ह ल्याय्म्ह छगः कार खुइत वंगु इलय् वयात तःधंगु हे आपत जुल । मेमेगु सरसामान जूसा दक्वं प्वःचिना खुं ज्वना वनीगु खइ, तर कार लात थ्व चले यायेत ला कारय् दुने च्वने हे माल, अले ताःचा नं माल । नर्वेया उम्ह ल्याय्म्ह जब कार खुइत ताःचा सहित कारय् दुहां वन, अबलय् वयात तःधंगु हे आपत जुल ।

व कार दुने हे लात पिहां वये मफुत । थन तक कि वयात उद्धार यायेत प्रहरीयात हे सःतेमाःगु अवस्थातकं वल । वंगु वाःया सोमवाः जूगु घटना बारे प्रहरी ट्विट यासें जानकारी बिउगु खः । कार खुइत वंम्ह ल्याय्म्ह थः कार दुने हे फसे जुइवं वं थःत उद्धार यायेत धासें प्रहरीयात हे फोन याःगु जुयाच्वन ।

कार खुया यंकेत चले यायेत स्वयाच्वँच्वं हे कारया लुखा मचालेवं वं प्रहरीयात फोन यायेत बाध्य जूगु खः, प्रहरी उम्ह ल्याय्म्हं धाःगु थासय् थ्यंकः वःगु इलय् घटनाया बारे जानकारी दयेवं प्रहरी हे अजू चाःगु खः ।

लिपा प्रहरीं लुखा चायेकाः उम्ह ल्याय्म्हयात कारं पिकाःगु खःसा ल्याय्म्ह नं थः कारं पिहां वयेखंगुलिं लय्ताल । तर वयागु लसता ताःईतक कायम मजुल, छाय्कि वयां लिपा कार खू वःम्ह ल्याय्म्हयात प्रहरीं ज्वना यंकल । लिपा अभिभावकयात सःताः जिम्मा बियाछ्वःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS