पुलि मस्याकेगु रामबाण उपचार

मोर्डन लाइफस्टाइल व व्यायामया कमिया कारणं मनूतय्त पुलि स्याइगु समस्या अप्वः खने दयावयाच्वंगु दु । अथे ला थ्व समस्या उमेर अप्वः दयावःलिसे नं खने दयावइगु समस्या खः । तर सुरुवातय् हे थ्वप्रति सचेत जुइफुसा साप हे बांलाः । पुलि स्याइगु समस्या जुइधुंकलकि पूवंक लाइफस्टाइल हे अस्तव्यस्त जुयावनी । यदि छिं नयेत्वनेगु व व्यायाम यायेगुलिइ इलय् ध्यान तयेफत धाःसा थ्व समस्यायात पनेफइ ।

लाभा छ्यलादिसँ
लाभाया सेवनं पुलि स्याइगुयात यक्व हे क्वलाकेफु । विशेषज्ञय्गु धापू कथं प्याज व लाभाय् गुलिखे अज्याःगु तत्व दु, गुकिं साहा साहा स्याइगु ल्वचय् फाइदा याइ । थुकिया नियमित सेवन यानाच्वन धाःसा साहा साहा स्याइगु खतरा यक्व हे कम जुइ । लाभां छिगु नसाज्वलंयात सवाः थकायेत यक्व ग्वाहालि याः ।

प्याजय् थें लाभाय् नं डायलिल सल्फाइड दइ, गुगु छताजि एन्टि इन्फ्लामेरी कम्पाउन्ड खः, अले मनावःगु क्वलाकेत ग्वाहालि याइगु खः, अथे जुयाः लाभा पुलि स्याःगु, मनावःगु व कार्टिलेज डामेजलिसे ल्वायेत ग्वाहालि यायेफु ।

थुकिया निंतिं छिं २५ ग्राम इमू, १० ग्राम लवं व ५० ग्राम लाभा निनादिसँ, अले २०० ग्राम तूचिकनय् तयाः भतिचा क्वाकादिसँ । ख्वाउँलकि न्ह्यागुसां छगः खाःयागु थलय् छानय् यानाः तयादिसँ, अनंलि थुकिं पुलिइ मालिस यानादिसँ । छिं थ्व न्हिछिया दुने तःक्वः तःक्वः हे यानादीफइ । तूचिकं व लाभाया थुगु मिश्रणं पुलिया स्याः क्वलाकेगु व मनावंगु क्वलाकेत ग्वाहालि याइ ।

मी छ्यलादिसँ
मी धयागु मिचःमाया पु खः । थुकी एन्टी इंन्फ्लेमेटरी व एनाल्जेसिक गुण दु । गुकिं पुलि मस्याकेत व मनावःगु क्वलाकेत ग्वाहालि याइ । थुकिया निंतिं छिं छगू गिलास लखय् निगू चम्चा मी तयाः चछि फ्वयातयादिसँ । सुथय् थुकियात छानय् यानाः लः जक त्वनादिसँ । छानय् यानाः ल्यं दुगु मीयात ब्लेंड यानादिसँ, अले पेस्ट दयेके धुंकाः थःगु पुलिइ पानादिसँ । थथे छिं न्हिं न्हिं हे यानादीफइ ।

पालु छ्यलादिसँ
पालुं ओष्टियोआर्थराइटिसया कारणं पुलि स्याःपिं मनूतय्त ग्वाहालि यायेफइ । जिंजरोल थेंज्याःगु कम्पाउण्ड दइगुलिं यानाः थ्व छताजि शक्तिशाली एन्टी इंफ्लामेटरी पदार्थ जूगु दु । पुलि स्याःगुलिइ छिं छगू कप लः क्वाकाः कयादिसँ, अले उकी छगू इन्चि पालु छ्यानाः कुर्कादिसँ । न्यागू मिनेट तक दायेके धुंकाः छिं भुतुलिं क्वकयादिसँ । अनंलि सफागु कापः कयाः उगु लखय् थुनाः पुलिइ तयादिसँ । छितः अवश्य हे फाइदा जुइ ।

छुं मेगु उपाय
१) यदि छिं कापः क्वाःलखय् प्याकाः दयेकागु पाय्डं क्वाः तयाबिल धाःसां नं पुलि स्याःगु क्वलाइ ।
२) पुलि स्याःगु क्वलाकेगु खःसा नसाज्वलनय् दालचिनि, जी, हलू व पालु फक्व अप्वः छ्यलादिसा । गरम याइगु थ्व चीजं पुलि स्याःगु व मनावःगु क्वलाकेत अवश्य हे ग्वाहालि याइ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS