निगू लाखं अझं स्मार्ट लाइसेन्स कायेमखंनि

येँ – यातायात व्यवस्था कार्यालयया कथं स्मार्ट लाइसेन्स कायेगु निंतिं राजस्व पूपिनि ल्याः जक न्यागू लाख ५७ हजार पुले धुंकूगु दु । तर नकतिनि स्वंगू लाख ५४ हजार म्हेसिया ल्हातिइ जक स्मार्ट लाइसेन्स लाःगु खँ धाःगु दु । थ्व ल्याखं अझं निगू लाख ३ हजार लाइसेन्स छापे याये ल्यंदनि ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयया शाखा अधिकृत रमेश पौडेलं राससयात धाःकथं लिखित व ट्रायल पास याःपिं लिसें नवीकरण यायेगु निंतिं न्यागू लाखं मल्याक सेवाग्राहीं स्मार्ट लाइसेन्सया निंतिं राजस्व पुलातःगु खः । थौंकन्हय् येँया स्वंगू थासं व देय्न्यंकंया यातायात व्यवस्था कार्यालयं स्मार्ट लाइसेन्स वितरण याना वयाच्वंगु दु ।

देय्न्यंकंया सेवाग्राहीतय् लाइसेन्स धाःसा यातायात व्यवस्था विभागय् हे छापे यायेगु यानाच्वंगु दु । लाइसेन्स छापे यायेगु मेसिन गाक्क मदुगुलिं यानाः इलय् हे लाइसेन्स बीमफयाच्वंगु खँ धाःगु दु । थुकिं यानाः दछि न्ह्यव लाइसेन्सया निंतिं निवेदन तयातःपिनि ल्हातय् तकं आःतक स्मार्ट लाइसेन्स लाये फयाच्वंगु मदुनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS