अदालतया लँपुं जग्गा कित्ताकाट

येँ  – सरकारं जग्गा कित्ताकाट यायेगु ज्या पनातःगु खःसां नं भूमाफियातय्सं थीथी कथं जग्गाया कित्ताकाट यायेगु ज्या यानाच्वंगु खँ सीदुगु दु । भूमाफियातय्सं छगू हे प्लटया जग्गा झिम्हं निसें झिंन्याम्हेसिया नामय् छकू जग्गा मंकाः कथं पास यायेगु ज्या याइ । वयां लिपा उगु जग्गा उगु जग्गा थःथःपिनिगु नामय् नामसारी यायेमाल धकाः अदालतय् कित्ताकाट यायेमाल धकाः अदालतय् मुद्दा तइ अदालतय् मुद्दा लायेवं अदालतं व्यक्तिया नामय् कित्ताकाट यायेगु ज्या दिकेमते धकाः फैसला याना बी ।

उकथं अदालतया फैसला वयेधुनेवं जग्गा व्यवसायीत अदालतया उगु फैसला ज्वनाः मालपोत कार्यालय वनाः जग्गा कित्ताकाट यायेगु ज्या याइ । अले जग्गा व्यवसायीं न्हूगु प्लटिङ जूगु धकाः थिकेगु भावं मीगु ज्या यानाच्वंगु दु । सीदु कथं येँया जिल्ला अदालतं जक लिपांगु दछिया दुने १६५ गू कित्ताकाटया मुद्दाया फैसला जूगु दु ।

उकी मध्ये अप्वः धयाथें मंकाः नामय् दुगु जग्गा व अंश मुद्दाया जूगु खँ सीदुगु दु । थुकथं सरकारं कृषियोग्य भूमि बचे यायेगु धकाः देय्न्यंकं जग्गा कित्ताकाट यायेगु ज्या बन्द यानातःसां नं भूमाफियातय्सं थीथी उपाय नालाः जग्गा कित्ताकाट यानाः मीगु ज्या धाःसा निरन्तर न्ह्याकाच्वंगु सीदु ।

सरकारं जग्गा कित्ताकाट यायेगु निंतिं सर्वसाधारण जनतां धाःसा दुःख सी मालाच्वंगु दु । सरकारं जग्गा कित्ताकाट यायेगु ज्या बन्द यायेधुंकाः सर्वसाधारण जनतां जग्गा कित्ताकाट यायेमाल धाःसा छगू कित्ताकाट यायेगु निंतिं ३ निसें ४ लाख तका मालपोत कर्मचारीपिंत घुस नकेमाः ।

सरकारं जग्गा कित्ताकाट यायेगु ज्या बन्द यायेधुंकाः भूमाफिया व जग्गा व्यवसायीतय्सं थीथी उपाय नालाः जग्गा पास यायेगु ज्या यानाच्वंगु दुसा सर्वसाधारण जनतां आपालं ध्यबा खर्च यानाः जग्गा कित्ताकाट याये मालाच्वंगु दु । गुकिया लिच्वः विदेशय् वनाः आखः ब्वनेत वनीपिं जनता व जग्गा मियाः वासः यायेत बाध्य जुयाच्वंपिं सर्वसाधारण जनता लानाच्वंगु दु ।

थुकथं मंकाः नामय् कित्ताकाट यायेगु ज्या देय्न्यंकं जुयाच्वंसां नं दकलय् अप्वः येँ, यल व ख्वपय् जुयाच्वंगु दु । सरकारं जग्गाया कित्ताकाट यायेगु ज्या बन्द यायेवं जग्गा भाः नं थहां वनाच्वंगु दुसा उकिया लबः धाःसा भूमाफियातय्सं कयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS