ख्यालि न्हिली

छम्ह मिसा थः प्रेमीयात नाप लायेत तसकं चिचिहाकःगु आधुनिक फेसनया वसः पुनाः वन । प्रेमीया न्ह्यःने थ्यनेवं मिसां न्यन— ‘धासाः जि गथे च्वं ? बांलाः कि बांमलाः ?
प्रेमी (न्हिलाःन्हिलाः) ः अहो ! मैंचा थ्व नं त्वःताछ्वःसां जिउ, अलेला छ नकतिनि बूम्ह ह्याउँमचा थें च्वनी का !
ह्ह्ह्
अबु ः बाबु, थौं छिमि मांया हाःसः हे ताये मदु । थपाय्सकं ला सुम्क च्वने मदुुगु खः । छाय् ? छु जुल ?
काय ः बाः, गल्ती जिगु हे खः ।
अबु ः बेमान, कुलंगार छु याना छं ?
काय ः मामं जितः लिपिष्टिक हजि धाःगु, गल्तिं जिं फेभिक्विक बः लात का !
ह्ह्ह्
छु याये ? जिगु कर्म हे थज्याःगु का ः जब जि भौमचा जुयाः थ्व छेँ दुहां वयाः माजु मभिंम्ह लात । आः जि थः हे माजु जुल, तर भौमचा मभिंम्ह लात !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS