ख्यालि न्हिली

जिं पासाया निंतिं छु त्याग याये मफु, दक्वं दक्वं सकतां सकतां त्याग यायेफु ।
पासाया लसताया निंतिं जिं थःगु दुःखयात ल्वःमंकेफु ।
पासाया लसताया निंतिं जिं थःगु ख्वबि सुचुके फु ।
पासाया निंतिं जिं थःगु ज्यान तकं बीफु
अले
यदि व हे पासाया गर्लफ्रेन्ड जक दइगु खःसा जिं व पासायात नं त्वःतेफु ।
ह्ह्ह्
राजु ः अन्टी, रमेश गन दु ?
अन्टी ः व ला छेँय् च्वनाः जेरी स्वाःरि नयाच्वन का । छंत नं ला नयेपित्यात जुइनि मखुला ?
राजु ः खः, अन्टी ।
अन्टी ः अथे खःसा दकलय् न्हापां छ सरासर थःगु छेँय् हुँ, अले नयाः जक वा ।
ह्ह्ह्
मिसा ः द्यवं ला जितः तसकं फुर्सदया इलय् दयेकूगु खः ।
मिजं ः सही खँ । छाय्कि फाल्तु ज्या धइगु फुर्सदय् याइगु खः !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS