न्यय्न्यापाःझ्याः लाय्कू खुल्ला

ख्वप – थनिं स्वदँ न्ह्यः तःभुखाचं क्षति जुइवं बन्द जुयाच्वंगु न्यय्न्यापाःझ्याः लाय्कू सर्वसाधारणया निंतिं खुल्ला याःगु दु । ख्वप नगरपालिकां भुखाय्या लिपा उगु लाय्कू बन्द यानातःगु खः । भुखाय् ब्वःगु स्वदँ तक बन्द जुयाच्वंगु उगु लाय्कू आः सर्वसाधारणया निंतिं खुल्ला याःगु खः । भुखाय् ब्वःगु स्वदँ लिपा वाःया मंगलवाः व शुक्रवाः सर्वसाधारणया निंतिं खुल्ला याःगु खः ।

उगु लाय्कुलिइ दुहां वनेत सर्वसाधारणया निंतिं छम्हेसित नीतका व विद्यार्थीया निंतिं झितका दां शुल्क क्वःछिनातःगु दु । झण्डै नीन्यादँ तक बन्द जुयाच्वंगु उगु लाय्कू सन् २०१२ निसें सर्वसाधारणया निंतिं खुल्ला याःगु खःसां तःभुखाय् लिपा धाःसा हाकनं बन्द जुयाच्वंगु खः । पुरातत्व विभाग व नगरपालिका दथुइ विवाद जुइवं नीन्यादँ तक उगु लाय्कू बन्द जुयाच्वंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS