स्वनिगलय् स्वंगूकथंया सवारी मार्ग

येँ – प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतया यातायात व्यवस्था ज्याकुथिं स्वनिगलय् सवारी मार्गया निंतिं यानाच्वंगु अध्ययन अन्तिम चरणय् थ्यंगु धाःगु दु । उगु ज्याकुथिं स्वनिगलय् छु गुगु थासय् गज्याःगु सवारी साधन चले यायेगु धकाः यानाच्वंगु अन्तिम चरणय् थ्यंगु जानकारी बिउगु खः । ज्याकूया प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थी उगु अध्ययनपाखें सतकया हाकः व जनसंख्याया लिधंसाय् मार्ग छुटे यायेत्यनागु धयादीगु दु ।

अध्ययनपाखें प्राथमिक, सहायक व दुनेया मार्ग यानाः स्वंगू कथंया मार्ग क्वःछित्यनागु ज्याकुथिं जानकारी बिउगु दु । प्राथमिकय् प्यंगू, सहायकय् झिंखुगू व पीनिगू ‘लिंक रोड’या रुपय् प्रस्ताव यानागु प्रमुख पन्थी जानकारी बियादिल । प्राथमिक मार्गय् चक्रपथ लागाया निखेरं निगू रुटया प्रस्ताव यानातःगु दु । थुकी भुइजःसिं लगंख्यः, लगंख्यलं रत्नपार्कया रुटयात प्रस्ताव यानातःगु दु ।

अथे हे मुख्य मार्ग बाहेक नगरया दुनेयात सहायक मार्गया रुपय् प्रस्ताव यानातःगु दु । नगरयात नगरलिसें सतिक स्वाइगु मार्गयात लिंक रोडया रुपय् प्रस्ताव यानागु वय्कलं धयादिल । ‘स्वनिगःया छु गज्याःगु सतकय् छु छु सवारी साधन चले यायेगु धकाः जुयाच्वंगु अध्ययन अन्तिम चरणय् थ्यने धुंकूगु दु’, प्रमुख पन्थीं धयादिल, ‘मुख्य मार्गय् ग्वःगः, सहायक मार्गय् ग्वःगः व लिंकरोडय् ग्वःगः सवारी साधनया आवश्यक जुइ धइगु क्वःछी ल्यं दनि ।

अध्ययन क्वचायेवं प्रत्येक छगू मार्गय् ग्वःगः तक गाडीया आवश्यक जुइ धइगु नं स्पष्ट खाका पिहां वइगु वय्कःया धापू दु । लिसें स्वंगू कथंया मार्ग क्वःछीगु ज्या लिपा थुपिं रुटय् गुलि सिट क्षमताया दुगु व गुलि ताःहाकःगु तकया सवारी साधन संचालन याये धइगु बारे नं याकनं हे निर्णय जुइगु वय्कलं धयादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS