संकटय् पन्ति संग्रहालय

ऐतिहासिक महत्व कुबियाच्वंगु व नेवाः संस्कृति व म्हसीकालिसे स्वाकाः स्थापना जूगु पन्ति संग्रहालय आः वयाः प्रविधि व ज्ञानया अभावं संकटय् लाःगु दु । प्राविधिक ज्ञान व प्रििधया म्होतिं पुलांगु अभिलेख थ्याःसफू हस्तलिखित सफूया उचित संरक्षण जुइ मफयाच्वंगु संग्रहालयया सचिव राजेन्द्र महाजुं कनादिल सफुतिइ किलं नया हयाच्वंगुलिं लोप जुइगु खःला धइगु ग्याःचिकु ब्वलनाच्वंगु दु ।

वय्कलं धयादिल, ‘आः प्यंगू सफू संग्रहालयय् दु । तर उकिया सुरक्षाया निंतिं आवश्यक विषादी मदुगुलिं न्हियान्हिथं हे सफूयात बचे याना तयेत थाकुया वनाच्वंगु दु ।’संग्रहालय सर्वसाधारणया निंतिं २०६६÷०६७ सालनिसें खुल्ला याःगु खः । प्रवेश शुल्क विदेशी नागरिकया निंतिं प्रतिव्यक्ति ३००÷– तका, सार्क राष्ट्रया नागरिकया निंतिं १००÷– तका व नेपाली विद्यार्थीया निंतिं १०÷– तका शुल्क कायम यानागु महाजुं कनादिल । संग्रहालयय् थीथी ईया लिच्छवीकालीन व मल्लकालीन मूर्ति दु ।

विशेष यानाः मल्लाकालीन इलय् च्वयातःगु २० गू शताब्दीया सफू थ्व संग्रहालयय् दु । विशेया यानाः नेवाः संस्कृतिइ स्वये दइगु संग्रहालय संस्कृतिया प्रचार प्रसारया अभावं ध्याकुनय् लानाच्वंगु दु । आः थुकियात प्रचार प्रसार यायेगु माध्यम सामाजिक संजाल जक जुया बिउगु दु । थुकिया निंतिं राज्य पक्षपाखें छुं नं कथंया ग्वाहालि मदुगु सचिव महाजुं कनादिल ।

संग्रहालय अवलोकनया निंतिं न्हियान्हिथं स्वदेशी व विदेशी पर्यटक यानाः सछिम्ह तक वयेगु यानाच्वंगु दु । आर्थिक दँ २०६८÷६९ लय् जक २,९३३ पर्यटक अवलोकन यायेत वःगु खः । अथे हे आर्थिक दँ २०६९÷०७० लय् ३,०८१, आर्थिक दँ २०७१÷०७२ य् ४,५२४ व ०७१÷७२ य् ४,७१४ म्ह पर्यटकं उगु संग्रहालय अवलोकन याःगु जानकारी महाजुं बियादिल ।

थुकथं हे २०७२÷०७३ य् २,८०९, आर्थिक दँ ०७३÷७४ य् ४,५३२ व ०७४÷७५ य् ५,८६४ अवलोकनकर्ता अवलोकन यानादीगु खः । दकलय् अप्वः विदेशी पर्यटकत संग्रहालय अवलोकनया निंतिं वयेगु यानाच्वंगु दु । संग्रहालयं पन्तिइ च्वंगु पुरातात्विक सम्पदाया प्रचार प्रसार यायेगु याना वयाच्वंगु दु । लिसें स्थानीय नेवाः संस्कृति व कलाया बारे जानकारी कायेगु अवसरतकं चूलाका वयाच्वंगु दु ।

संग्रहालयय् धातुया थीथी मूर्ति लिसें काष्ठकलाया झिंन्यागूगु शताब्दीया मूर्तितकं तयातःगु दु । विशेष यानाः भाला, तरवार लगायतया ल्वाभः, देवी प्याखंया ख्वाःपाः संग्रहालयय् दु । थुकिया नापनापं नेवाः समुदायं छ्यला वयाच्वंगु थीथीकथंया पुजाज्वलंया थलबाल, नेवाःतय्सं थःगु जनजीवनय् भुतू ज्याय् छ्यला वयाच्वंगु थलबल नं संग्रहालयय् दु ।

संग्रहालय अवलोकन यायेत वइपिंसं पुलांगु पाँय्म्वः, वहःया तिसाज्वलं व पन्तिया पुलांपुलांगु किपा, नेवाः समुदायं छ्यलीगु पुजा व भुतुलिइ छ्यलीगु थीथी कथंया थलबल स्वयेगु यानाच्वंगु दु । संग्रहालयय् न्हय्म्ह कर्मचारी दु, तर बजेट अभावया कारणं इमित पारिश्रमिक बीत समस्या दुगु पन्ति नगरपालिका –७ या वडाअध्यक्ष रामचन्द्र नासननिं जानकारी बियादिल ।

सम्पदा संरक्षणया निंतिं राजयपाखें छुं नं कथंया ग्वाहालि मदुगुलिं अज्याःगु पुरातात्विक महत्वया ज्वलंत संरक्षण यायेत समस्या जुयाच्वंगु वडाअध्यक्ष नासननिं कनादिल । संग्रहालय न्हियान्हिथं सुथसिया ७ः३० ताःईनिसें सनिलाया ६ ताःईतक खुल्ला जुइ । मोहनि, स्वन्ति व स्थानीय नखःचखः पन्ति जात्राया इलय् धाःसा संग्रहालय बन्द यायेगु याना वयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS