ख्यालि न्हिली

कलाः ः गन झाये त्यनागु छि ?
भाःत ः ज्या छगू दु, घौपलख पिहां वना वये ।
कलाः ः पिहां वने न्ह्यः द्यः भागि यानाः प्रार्थना यानाः पिहां झायेगु यानादिसँ, दक्वं ज्या सफल जुइ ।
भाःत ः थज्याःगु खँय् जितः विश्वास मदु, छाय्कि इहिपाया दिं कुन्हु नं जिं ल्हाः ज्वज्वलपा यानाः द्यः पुजा यानाः हे छेँय् नं पिहां वनागु खः ।
ह्ह्ह्
रमेश ः राजु, छंगु मिखा गथे अपाय्सकं मना वःगु ?
राजु ः म्हिगः जिमि कलाःया बुदिं अले जि केक ज्वनाः छेँय् वनागु ।
रमेश ः बुन्हिया केकलिसे मिखा मना वःगुया छु सम्बन्ध ले ?
राजु ः जिम्ह कलाःया नां तपस्या खः । तर व बेमान केक पसल्यां केकया द्यःने ह्याप्पी बर्थ डे समस्या धकाः च्वयाबिल का !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS