निगू करोड वंगु स्वाहाने

छु छिं छेँ दनाच्वनादीगु दु ला ? वा पुलांगु छेँयात भिंकाच्वनादीगु दु ? न्हूगु छेँ दनादीगु वा पुलांगु छेँ भिंका च्वनादीगु खःसा स्वाहाने नं ला उकथं हे जुइमाल । न्हू न्हूगु छेँया स्वाहाने छेँयात ल्वयेक दयेकी । पुलांगु छेँय् नं मर्मत यायेबलय् नं उकथं हे ल्वयेक तयेगु विचाः जुयाच्वनी । छेँया दनेबलय् वा भिंकेबलय् मेमेगु थासय गुलि खर्च जुइ धकाः ल्याःचाः पिकाःसां स्वाहानेया निंतिं थुलि हे खर्च याये वा थथे यानाः दयेके धकाः म्हो हे मनुखं विचाः याःगु दयेमाः ।

तल्ला व क्वथायात गुलि बांलाकेगु विचाः याःगु दइ, उलि ध्यान स्वाहानेयात बिउगु दइमखु । तर स्वाहाने छपुया हे निगू करोड थ्यं धायेबलय् सुं नं काचाक्क पत्या जुइमखु । खः स्वाहाने छपुया निगू करोड । फ्रान्सया राजधानी पेरिसय् आः नकतिनि जूगु छगू लिलामय् छपु स्वाहाने हे निगू करोड तका विक्री जुल ।

थुलिमछिं थिकेगु थ्व स्वाहानेया विशेषता थ्व खः कि थ्व स्वाहाने गुगु इलय् विश्वप्रसिद्ध इफेल टावरया छगू ब्वया रुपय् दयाच्वंगु खः । १४ फुट ताःहाकःगु थ्व स्वाहाने लिलामय् छम्ह अरबी मनुखं न्याःगु खः । स्वाहानेयात लिलामय् तःम्ह मनुखं नं थ्व विचाः मयाःगु जुयाच्वन कि छपु स्वाहानेया निंतिं थुलिमछिं मू पुलीपिं सुं दइ ! तर व स्वाहानें अविश्वसनीय मू प्राप्त यात ।

गुगुं इलय् इफेल टावरया नितँ व स्वतँजाः स्वानाच्वंगु इतिहास दुगु १४ फुट ताःहाकःगु उगु स्वाहाने गयाः हे इफेल टावरया च्वय् थ्यंक वनेमाःगु खःसा सन् १९८३ लय् वयाः स्वाहाने चिइकाः लिफ्ट तःगु खः । वयां लिपा टावरया स्वाहाने लिकयाः २४ कू कुचा याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS