स्टक डिलरया ज्या यायेत नागरिक लगानी कोषया सहायक कम्पनी

येँ – नागरिक लगानी कोषं स्टक डिलरया ज्या यायेगु निंतिं सहायक कम्पनी चायेकीगु जूगु दु । ने प्सें न्हूगु अनलाइन प्रणालीया विकास यासें स्टक डिलरया ज्या यायेगु निंतिं आवश्यक प्रक्रिया न्ह्याकूगु खः ।स्टक डिलरया ज्या यायेबलय् याकनः निर्णय यायेमाःगु व थथे तुरुन्त निर्णय यायेगु निंतिं आःया संयन्त्र कमजोर खनेदुगुलिं सहायक कमनपी चायेकेमाःगु खँ धाःगु दु ।

सहायक कम्पनी चायेकेगु निंतिं आवश्यक कानुनी प्रक्रिया न्ह्याः वनेधुंकूगु खँ कोषया कार्यकारि निर्देशक रमण नेपालं धयादीगु दु ।कोषं थ्वयां न्ह्यः बजार निर्माताया ज्या यायेगु धासें धितोपत्र बोर्ड व नेपाल स्टक लिसे सल्हा याःगु खः । बोर्डव नेपाल स्टकं बजार निर्माता स्वयां स्टक डिलर जूसा बांलाइगु सल्हा बिउगुलिं आः सहायक कम्पनी चायेकाः कोषं स्टक डिलरया ज्या यायेत्यंगु खः ।

नेप्सें कात्तिक २० गत अनलाइन प्रणालीया उलेज्या यासें बजार निर्माता व स्टक डिजरया निंतिं लँ चायेकूगु खः । कोषं सुरुइ निगू बिस्कं हे शाखापाखें निगू अर्ब तकां स्टक डिलरया ज्या सुरु यायेगु तयारी याःगु दु । नेपाःया पूँजीबजारय् निगू अर्ब तकां खास हे प्रभाव मलाइगु जूगुलिं आःया अवस्थाय् म्होतिं नं ५० अर्ब स्वयां अप्वःया फण्ड आवश्यक जूगु खँ कोषया निमित्त प्रबन्धक रोजनजंग कार्कीं धयादीगु दु ।

कोषं स्टक डिलरया ज्या यायेत आवश्यक सल्हा सुझाव कायेगु ज्या यानाच्वंगु दुसा आवश्यक जुल धाःसा कन्सल्ट्यान्टयात नं नियुक्त यायेफइगु खँ धाःगु दु । कोषं फुक्कं प्रक्रिया पूवंकाः वइगु व वैशाख तकया दुने स्टक डिलरया ज्या यायेगु योजना दयेकातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS