महानगर दिवसय् महानगर महोत्सव

येँ महानगरपालिकां थःपिनि नगरयात महानगर घोषणा जूगु नीप्यदँ क्यंगु लसताय् थुगुसी महानगर महोत्सव यायेत्यंगु दु । २०५२ सालय् येँ नगरपालिकाया मेयर पीएल सिंहं येँ नगरपालिकायात महानगर घोषणा याःगु न्हि मंसिर २९ गतेयात महानगर दिवस कथं हना वयाच्वंगु खः । थथे हनेज्या याःगु नं निगू दर्जन दँ पूवने धुंकूगु दु ।

थुगुसी जनप्रतिनिधि वयेवं थ्व महानगर दिवसया लसताय् नगरब्यापी रुपं महानगर महोत्सव नं याइगु जूगु दु । महानगरपालिका घोषणा याःगु इलय् साइनबोर्ड छगू हे जक हिलेगु ज्या जुल धकाः धकाः विरोध नं जूगु खः । मेयर पीएल सिंहं अबले महानगर घोषणा नापनापं थीथी कथं महानगरय् दयेमाःगु अधिकार व सुविधातय्गु चर्चा यायां उकियात वास्तविक महानगरपालिका दयेकेगुलि न्ह्यचिलादिल ।

थौं सकसितं येँ धायेवं हे महानगर धायेगु चलन सुरु जूगु दु । न्हापा न्हापा थथे यःसां मयःसां महानगर धाःगु थासय् नेपालय् न्हापां महानगर कथं घोषणा जूगु थुगु महानगरया थुगुसी नीप्यदँ बुदिं नं खः । थुगुसी येँ महानगरपालिका वडा नं १८ या वडा अध्यक्ष भाजु न्हुछेकाजी महर्जनया संयोजकत्वय् महानगर महोत्सव यायेत्यंगु दु ।

उकिया लागिं महानगर दुने थीथी कथंया तयारी ज्या पूवनेधुंकूगु दु । छगू वडा वा त्वाःया जक महोत्सव मखुसें महानगरपालिका दुने समग्र रुपं हे न्यायेकीगु थुगु महानगर महोत्सवया लागिं थीथी थासय् थीथी कथं सांस्कृतिक ब्वज्या, नेवाः नसाः ज्वलं ब्वज्या व मिइगुज्या जुइगु कथं स्टलया व्यवस्था यानाः थीथी कथं ज्याझ्वः यायेत्यंगु खँ संयोजक न्हुछेकाजी महर्जनं कनादिल ।

थ्व न्हापांखुसि यायेत्यंगु महानगर महोत्सव नं खः । महानगर महोत्सव मंसीर २९, पुस १ व पुस २ गते यानाः स्वन्हुतक जुइ । उकिया लागिं महानगरया मू मू बजाः लाःगु थासय् थीथी ब्वज्या व मिइज्या यानाः छगू ल्याखं पर्यटकीय स्थल थें छाय्पिइगु महानगरपालिकाया योजना दु ।

उकिया लागिं थाय् थासय् सांस्कृतिक ब्वज्या, नेवाः नसा ज्वलं ब्वज्या व मिइज्या नापनापं थीथी कथंया सांगितिक ज्याझ्वः नं जुइत्यंगु दु । थ्वहे झ्वलय् दकलय् न्ह्यइपुगु ज्याझ्वः कथं येँ महानगरपालिका दुने आः तक थीथी कथं बाजं स्यनाः, प्याखं थानाः व म्ये भजन हालाः तकं सांस्कृतिक लागा तब्या यायेगु ज्याय् ग्वाहालि यानादीपिं सछि नीम्ह गुरुपिंत नं थुगुसी महानगरपालिकां हनेगु ज्याझ्वः तयातःगु दु ।

थुगु ज्याझ्वः ताःलायेमाः धकाः प्रधानमन्त्री केपी शर्मां ओलीं भिन्तुना सन्देश छ्वया हये धुंकूगु दु । समग्र रुपं महानगर लागाय् थ्व ज्याझ्वः जुइगु खःसां मू कथं समारोह धाःसा बसन्तपुली यायेगु तयारी न्ह्यानाच्वंगु दु । उकिया लागिं १८ वडा अध्यक्ष महर्जनया संयोजकत्वय् मूल समारोह समिति नीस्वनाः तयारी ज्या न्ह्याःगु खः ।

आः तक १३० म्ह गुरुपिनि नां धल दुथ्याकाः उकी ल्ययेगु ज्या न्ह्यानाच्वंगु दु । नाप नापं महोत्सवयात तःजिक हनेगु निंतिं बहनी थ्यंकं हनेत थीथी सांगितिक ज्याझ्वः, कन्सर्ट व दिपावली ज्याझ्वः याइगु जूगु दु । थ्व झ्वलय् १८ वडाय् लाःगु थीथी त्वालय् थःपिनि अलग्ग सांस्कृतिक ब्वज्या, सांस्कृतिक ज्याझ्वः, सांगितिक ज्याझ्वः व नसा ब्वज्या व मियेज्या न्ह्याइगु खँ संयोजक न्हूछेकाजी महर्जनं कनादिल ।

खास यानाः त्यंगः त्वालय् त्वाःया मिस्तय्सं जक नसा ज्वलं ब्वज्या व मिइज्याया जिम्मेवारी काःगु दु । अन चतामरी, यःमरी, नापनापं वः धौ, समय्बजी ज्वलं नापं नेवाः समाजय् थीथी इलय् नइगु थीथी कथंया परिकार ज्वरे यानाः नकीगु ज्याझ्वः जुइ । उकिया लागिं मिसतय्सं नं विशेष तयारी यानाच्वंगु दु ।

अन हे येँ महानगरपालिका १८ वडा ज्याकूपाखें तालिम कयातःपिं थीथी शीप मुलक तालिमया प्रशिक्षार्थीतय्पाखें हस्तकला ब्वज्या व मिइगु ज्या नं जुइ । नापनापं शीप प्रदर्शन कथं ल्हातं हे सितिं वनीगु सामानपाखें तयार यानातःगु थीथी कथंया थलभारा नं मिइगु ज्या जुइ । स्वन्हुयंकं न्ह्याइगु थ्व महोत्सवया झ्वलय् हनी पाल्चा च्याकाः महानगरयात झःझः धायेकी ।

न्यतँनिसें भेडासिं तकया लागाय् निखेरं हे झ्वःलिक उगु शीप ब्वज्या, थीथी किपा ब्वज्या, नसा ब्वज्या व मिइगु ज्या नापनापं बजि ल्हुइगु, अय्लाः कायेगु, वा सुइगु ब्वज्या जुइ । थज्याःगु न्हूगु ज्या व ताः ई लिपा जक खने दइगु नेवाः संस्कृतिया ब्वज्या यायेत्यंगु जुयाः नं महोत्सव छगू कथं नमूना महोत्सव जुइगु आशा यानातःगु दु ।

किलाघः त्वाः अथें हे दी प्याखं, पुलुकिसि नापं थीथी पुलांगु प्याखं दुगु थाय् खः । अज्याःगु थासय् संगीत न्ह्यब्वयेगु, भजन न्ह्यब्वयेगु व पुलांगु कथं हालिगु म्येत हालाः न्ह्यब्वयेगु तयारी जूगु कारणं नं महानगरपालिकां ग्वसा ग्वइगु थ्व महोत्सव छगू ल्याखं तःजिगु नखः थें हे जुइगु आशा यानातःगु दु ।

थीथी इलय् कयातःगु सांस्कृतिक ज्याझ्वःया किपा व भुखाय् ब्वयाः मदयेधुंकूगुु व भुखाचं दुनावंगु थीथी सम्पदाया किपा ब्वज्या नं जुइ । जात्रा पर्व व नखः चखःया अलग्ग हे किपा ब्वज्या स्टल दइ । थँहितिनिसें ज्याथा थ्यंकं थ्व ब्वज्या ताःलाक न्ह्यानाच्वनी । १२ वडा, १७ वडा, १९ वडा, २३ वडा व २४ वडां थुगु महोत्सव ताःलाकेत थीथी कथं तयारी यानाच्वंगु दु ।

१७ वडा अध्यक्ष नविन मानन्धर व १९ वडा अध्यक्ष शशीलाल श्रेष्ठपिंसं थःपिनि वडाय् अलग्ग छुं ज्याझ्वः मदुसां समग्र बसन्तपुरय् जुइत्यंगु उगु महानगर महोत्सवया मू ज्याझ्वः ताःलाकेत सहभागीता क्यनेगु खँ कनादिल ।

२७ वडाया अध्यक्ष चिनियामान बज्राचार्य, १२ वडा अध्यक्ष विकास डंगोल, २३ वडा अध्यक्ष मचाकाजी महर्जन व २४ वडाया अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठपिं नं उगु हे लागाय् लाःपिं वडाअध्यक्ष जूगु ल्याखं महानगरपालिकां ग्वसा ग्वइगु थुगु महोत्सवय् थःपिं सहभागी जुयाः महोत्सव ताःलाकेगु ज्याय् लगे जुयाच्वनादीगु दु ।

छगू ल्याखं महानगरयात अझ महानगर थें यानाः समग्र स्थानीय जनताया सहभागीता दयेकेगु कथं थुगु महोत्सव यायेत्यंगु दु । येँ महानगरपालिकाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्य महानगरय् पर्यटकतय्त आकर्षित यायेत दत्तचित जुया लगे जुयाच्वनादीगु झ्वलय् थ्व महोत्सवं पर्यटकतय्त नुगः सालेत ग्वाहालि याइगु आशा यानातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS