‘जामनः गुभाजु’ फिल्मया खँ

नेपाःया इतिहासय् हे छम्ह ज्वःमदुम्ह तान्त्रिक गुभाजुया रुपय् कयातःम्ह जामनः गुभाजुया बाखं ज्वनाः दयेकूगु फिल्म “जामनः गुभाजु”यात छगू आपासिनं पियाच्वंगु फिल्मया रुपय् कयातःगु दु । जेस्सी पेनी ईन्टरटेन्टमेन्ट व वाइल्ड बुल्स प्रोडक्शन जानाः दयेकूगु थ्व फिल्म निर्मातातय्सं नं “जामन गुभाजु”यात नेपाःया इतिहासया आकाशय् ज्वःहे मदुगु नक्षत्र जुयाः बिस्कं म्हसीका दयेकेत ताःलाःम्ह महापुरुषया जीवनीयात पिब्वयेगु कुतः कथं दयेकागु धकाः धयातःगु दु ।

जामनः गुभाजुया बाखं धइगु पुस्तौंपुस्ता निसें न्यनावयाच्वंगु बाखं खः । थ्व बाखं गुलि सत्य खः वा प्रामाणिक खः धइगु गनं कियातःगु मदु,अय्सां सलंसःदँनिसें थः सन्ततितय्त थः पुर्खापिंसं कनावयाच्वंगु बाखं खः । थ्व ल्याखं नेवाः जनजीवनय् भ्यले पुनाच्वंगु बाखं खः धकाः धायेमाः थ्व ।

मू चु (थीम)
थौंसिबें प्यसःदँ न्ह्यः मल्ल जुजु प्रताप मल्लया पालय्याम्ह थ्व जामनः गुभाजुया बाखं धका धायेबलय् आपाःसिनं न्यनावयाच्वंगु खँ धइगु छक्वः हिन्दुस्तानं वःम्ह चटकें मनूया नुगःस्येँ हे लिकयाः चटक क्यनी, अले जामनः गुभाजुं इमाया रुप धारण यानाःनुगःलाका यंकी । उगु नुगःस्येँ लितकायेत चटके जामनः गुभाजुया छेँय् वनीबलय् जामनः गुभाजुया जहानं थःगु तुति हे दुयाः अय्ला कयाच्वंगु खनी ।

अथेहे नेपालमण्डलय् वा मवयाः हाहाकार जूगु इलय् स्वय्म्भूया शान्तिपुर दुने च्वंगु नागया हिं च्वयातःगु शास्त्र कायेत जामनः गुभाजुं तन्त्र साधना यानाः जुजुयात दीक्षा बिया छ्वइगु धइगु खँ खः । फिल्मय् नं थुलि हे खँयात न्ह्यब्वयेगु कुतः जुयाच्वंगु दु, अले बांलाक हे न्ह्यब्वयेत ताःलाःगु नं दु ।

भिएफएक्सया खँ
हिन्दुस्तानं वःम्ह चटकें जादू क्यनेगु नामय् नेपालमण्डलय् आतंक न्यंकेत्यंगु व जादू स्वयेगुलिइ भुलेजुयाः मस्तसें आखः ब्वनेगुतकं त्वःतूगुलिं जामनः गुभाजुं राहत बिउगु कथं क्यनातःगु थ्व फिल्मया मू पक्ष खः । थुकिया निंतिं उगु ईया नेपालमण्डल क्यनेत भिएफएक्सया लिधंसा कयाः मरु सतः सृजना यानातःगु धइगु थ्व फिल्मया दकलेसकले चर्चित पक्ष खः ।

वि.सं.२०७२ सालया तःभुखाचं दुनाः आः अस्तित्वय् मदयाच्वंगु मरु सतःयात थौंया अत्याधुनिक प्रविधिया भिएफएक्स छ्यलाःस्वकुमि दथुइ न्ह्यब्वये हःगु थ्व फिल्मय् जामनः गुभाजुं च्वलेचा ज्वंबलय् अन ख्यलय् सिमा हे म्हालपतिंचा क्वछुकाः च्वलेचातय्त नसा नकाच्वंगु व जामनः गुभाजुया जहानं थःगु तुति च्याकाः मिदुयाच्वंगु लुयात भिएफएक्सया कमाल कथं कायेमाः ।

पीगू लख तका लाय्तूगु “जामनः गुभाजु” छगू तसकं चर्चित व आपाःसिनं स्वयेधकाः पियाच्वंगु फिल्म खः । झीगु पुस्तां कनातःगु बाखंयात प्याखंया रुपय् स्वयेत पियाच्वंपिं आपालं आपाः दुसां थ्व फिल्म छक्वलं आपालंआपा स्वकुमि दथुइ धाःसा मथ्यनीगु जूगु दु ।

नेपाःया फिल्म ख्यलय् थज्याःगु न्हापांखुसी वःगु धाःसा मखु । छाय्धाःसां थ्वसिबें न्हापा “तापलय्”नांयागु फिल्मय् नं जामनः गुभाजुया खँ वयेधुंकूगु जक मखसे चटकेया खँ व तुति च्याकाः मिदुयाच्वंगु लु वयेधुंकूगु दु । भिएफएक्सया लिधंसा कयाः लाय्कूया लु अले मुुसुम्बहाया लु नं सृजना यानातःगु दु थ्व फिल्मय् ।

प्राविधिक पक्ष
थौंकन्हय् फिल्मया शुटिंग जुइगु धइगु एचडि फम्र्याटय् खः । उकिसनं न्हून्हूगु प्रविधिया क्यामेरा दुहां वया च्वंगुलिं यानाः नेपाःया फिल्म नं प्राविधिक रुपं उच्चस्तरया जुया वयाच्वंगु दु । टु के, फोर के, रेड नांयागु क्यामेरा थौंकन्हय् अप्वःसिनं छ्यलाच्वंगु दुसा थ्व “जामन गुभाजु”या शुटिङ्ग फोर के (युएचडि) फम्र्याटय् यानातःगुलिं थुकिया लु तसकं हे बांलाःगु खनेदु ।

फिल्मया शुटिङ्ग व एडिटिंग क्वचाये धुंकाः फिल्मया लु बांलाकेत कलर ग्रेडिंग यायेमा अर्थात फिल्मया उँ थकायेमा । नेवाः फिल्म दयेकूपिंसं थथे कलर ग्रेडिंग याःगु उलि खनेमदु । थ्व खँय् नं “जामनः गुभाजु” छपलाः न्ह्यचिलाः कलर ग्रेडिंग यानाः फिल्म बांलाकेगु कुतः याःगु दु ।

विद्धतवर्गया सल्लाह
“जामनः गुभाजु” धइगु विशेष यानाः न्यँकँबाखंया रुपय्जक न्ह्यानाच्वंगु व प्रामाणिकताया खँय् छपाः शिलापत्रय् जुजु प्रताप मल्ल शान्तिपुरं पिहां वयेधुंकाः थम्हं अन दुने खनागु लुया वर्णन यानातःगुयात जक कायेमाः । अझला गुलिसिनं जामनः गुभाजु धइम्ह यलयाम्ह धकाः नं धाः ।

यलया सिद्धिनरसिंह मल्लया पालय् यलया न्याखाचुकय् च्वंम्ह मणिदेव बज्राचार्यया काय् मञ्जुदेव बज्राचार्य हे जामनः गुभाजु खः धकाः दावी याना वयाच्वंगु दु । न्याखाचुकं चुकबहालय् बसाइँ सरे जूम्ह मञ्जुदेवया झिगूगु पुस्ता दिवंगत रत्नराज बज्राचार्य खःसा आः झिंनिगूगु पुस्ता अन च्वना वयाच्वंगु दु ।

थथे धयातःगु जूसां थ्व फिल्म दयेकेत नेपाःदेय्या नांजाःपिं बौद्धविद्धानपिं यज्ञमानपति बज्राचार्य, फणीन्द्ररत्न बज्राचार्य, डा.नरेश बज्राचार्य,
बाबुराजा बज्राचार्य, शान्तरत्न बज्राचार्य थेंज्याःपिं विद्वानपिंलिसे सल्लाह कयाः फिल्मया स्क्रिनप्ले तयार यानागु धयातःगु दु ।

निर्देशकया धापू
“थ्व फिल्मया बाखं धइगु तसकं हे चुनौतिं जाःगु बाखं खः । अले थ्व ऐतिहासिक बाखं जूगुलिंविवाद नं ब्वलनेफु धइगु जिमिसं न्हापां हे सिउ । अथेजूसां थज्याःगु जोखिमया परवाह मयासे जामनः गुभाजु थेंजाःम्ह महापुरुषयाबारे फिल्म दयेकेगु आँट यानागु खः ।

जिगु थ्व आँट अझ थ्वयात दुस्साहस धकाः धायेमाःगु ज्याय् साथ बिउम्ह निर्माता पासा विशेष यानाः राजभक्त श्रेष्ठ व मन्दिरा मानन्धरयात सुभाय् देमछासें मगाः । पुस्तौंनिसें किंवदन्तिया रुपय्जक न्ह्यानाच्वंगु बाखंयात प्याखं अर्थात फिल्म दयेकाःगु दु । थ्व फिल्मं नं नेपाःया फिल्मया इतिहासय् जक मखसे नेवाः तजिलजिया इतिहासय् हे दीर्घकालिन छाप त्वःती धइगु खँय् जि धुक्क दु ! ”

थीथी पक्ष
थ्व फिल्मया निर्देशक रवि साय्मि खः । थ्वसिबें न्हापा छम्ह क्यामेरापर्सनया रुपय् ताःईन्ह्यवं निसें फिल्म ख्यलय् ज्यायाना वयाच्वंम्ह रवि साय्मिं पटाचारा, कृषा गौतमी थेंज्याःगु फिल्म खिचे याये धुंकलसा थौंकन्हय्स्क्रिप्ट छम्ह कलाकारया रुपय् नांजाःम्ह सुशील राजोपाध्यायं च्वःगु खः ।

हिन्दू धार्मिक संस्कार नाला वयाच्वंम्ह सुशील राजोपाध्यायं विशुद्ध बौद्ध तान्त्रिक पृष्ठभूमिया बाखनय् स्क्रिप्ट च्वयाः छगू ज्वःमदुगु ज्या यानाः क्यंगु दु ।

कलाकार
जामनः गुभाजुया रुपय् सुशील राजोपाध्याय, जामनः गुभाजुया जहानया रुपय् सरस्वति मानन्धर,जामनः गुभाजुयाथाय्वयाच्वनीम्ह भक्त कथं उदेन न्हूसाय्मि,जुजु प्रताप मल्ल कथं पुष्कर माथेमा,चटके कथं साकार पन्तया मेनरोल दूगु थ्व फिल्मय् सुरज व्यञ्जनकार, अमिता जोशी, अन्नपुर्णेश्वरी श्रेष्ठ, ओमशंकर श्रेष्ठ,संघरत्न शाक्य,लक्ष्मीनाथ तिमिल्सिना, सुलोचना मानन्धर श्रेष्ठ, संयुक्त स्थापित,उन्नति स्थापित,सुजल तुलाधर व सञ्जु (यासिना) महर्जनगायत आपालं कलाकारतय्गु अभिनय दुगु थ्व फिल्मय् छपुचः मचा कलाकारपिंसं नं अभिनय यानातःगु दु ।

थीथी पक्ष
छम्ह क्यामेरापर्सनया रुपय् ल्हाः ज्वःम्ह जूसां रवि साय्मिं थ्व “जामनः गुभाजु”या क्यामेराया भाला भवानी शिलाकारयात बियातःगु दु । एडिटिङ्ग दिपान शाक्य,भिएफएक्स सचिन जोशी व पुचलं याःगु “जामनः गुभाजु”या संगीत सृजना बालकृष्ण बंशीं याःगु खःसा बालकृष्ण बंशी हे थुकिया ब्याकग्राउण्ड म्युजिकया ज्या व डबिंगया ज्या यानातःगु दु । थुकी बुद्धि पाख्रिन,कला निर्देशन उद्धवराज भट्टराई जुंगे, वसः तिसाः ज्वलंया ग्वसाः नाट्येश्वरी ड्रेस सेन्टरं याःगु खः ।

दकलय् लिपा
पीगू लख तका लाय्तूगु “जामनः गुभाजु”छगू तसकं चर्चित व आपाःसिनं स्वयेधकाः पियाच्वंगु फिल्म खः । झीगु पुस्तां कनातःगु बाखंयात प्याखंया रुपय् स्वयेत पियाच्वंपिं आपालं आपाः दुसां थ्व फिल्म छक्वलं आपालंआपा स्वकुमि दथुइ धाःसा मथ्यनीगु जूगु दु । आःयात मेमेगु नेवाः फिल्म थेंहेतुं थीथी थासय् च्यारिटी शोया रुपय ्जक क्यनेज्या न्ह्याकीगुलिं मेमेगु खस नेपाली फिल्म वा हिन्दी अंग्रेजी फिल्म थें हलय् छक्वलं धाःसा स्वये मखनीगु खँ दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS