लखं गथे जुयाः मि सीगु ?

सकसिनं सिउगु हे खँ खः कि मि स्याये मालकि मिइ लः लुनाबिइ अथवा अखं छ्वाकाबिइ । गनं छेँ मिं नल धाःसा दमकलं लखं छ्वाकाः हे मि स्याइगु खः । दमकल मदुथाय् मिं नल धाःसा मनूतय्सं घलं, बाल्टिनं हे लः लुनाः मि स्यायेगु कुतः याइ । अथे लः लुना बिइवं मि गथे जुयाः सीगु जुइगु हला ?

लखं मि गुकथं स्याइ धयागु खँ थुइके न्ह्यः थ्व खँ नि थुइकेमाः कि मि च्याइगु हे गथे जुयाः ? मि च्यायेत स्वंगू शर्त पूवनेमाः गुुगु थुकथं दु –

१) गंगु च्याइगु वस्तु गथे कि सिँ, कोइला, भ्वं आदि दइगु

२) मियात च्यानावयेत अक्सिजन ग्याँस दयाच्वनीगु

३) क्वाःजः अर्थात गर्मी दयाच्वनीगु । क्वाः जलं यानाः हे च्याइगु वस्तु थःगु ज्वलनांक (Ignition Point) तक थ्यनीगु खः । न्ह्यागु वस्तु नं छगू निश्चित तापमानय् थ्यनकि च्याना हे वइ । थ्व हे तापमनयात वस्तुया ज्वलनांक धकाः धाइगु खः । गब्ले वस्तुया तापमान ज्वलनांकय् थ्यनी, अब्लें व वस्तु च्याना वइ, अले व वायुमण्डलय् दुगु अक्सिजनया ग्वाहालिं च्यानां तुं च्वनी ।

मि स्यायेगु खःसा अक्सिजनयात इंधन तक वने मफयेक पना बिइमाः । छाय्कि छुं नं वस्तु अक्सिजन मदयेकं च्याये फइ हे मखु । अले मेगु खँ इंधनया तापमानयात गुगुं नं उपाय छ्यलाः कम यानाबिल धाःसां नं मि च्यानावने फइमखु । मिइ लः लुनाबिइबलय् इंधनया तापमानय् वयागु ज्वलनाकं कुहां वइ । छाय्कि लखं लःया गर्मी त्वनाकाइ ।

थ्व हे कारण खः कि मि लः लुनाबिलकि मि सिनावनी । लःयात तच्वःगु धारया रुपय् लुनाबिलकि ला मि झन हे याकन सी । तर लुमंके माःगु छता थ्व खः कि छगू विशेष कथं च्याइगु मियात लखं नं स्याये फइमखु । दसुया निंतिं पेट्रोल अथवा ग्रीज च्यात धाःसा लखं स्याये फइमखु ।

छ्याकि थ्व पदार्थ लः स्वयां हलुका जुइ । लः लुनाबिलकि थ्व लःया द्यःने द्यःने ल्यहेँ ल्यहेँ पुयावइ । अले च्यानाः तुं च्वनी । थज्याःगु मि स्यायेत मेगु हे कथंयागु मि स्यायेगु (Fire– extiguishers) छ्यली ।
# आलोक

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS