हिसिलां तिकल निर्मलाया पोष्टर

येँ – बलात्कार लिपा हत्या जूम्ह कञ्चनपुरया मय्जु निर्मला पन्तया हत्यारा पत्ता लगे याना बिउ धकाः म्हिगः धनगढीइ जूगु पोष्टरिङ कार्यक्रम पुलांम्ह मन्त्री मय्जु हिसिला यमि नं सहभागी जुयादिल । येँय् गन गन तिकूगु खः अन अन प्रहरीं खुना बिउगु निर्मलाया किपा दुगु पोष्टर धनगढीइ हिसिला यमिं नं पःखः, सिमा, पिल्लर आदि थासय् तिकादीगु खः ।

थ्वहे झ्वलय् निर्मला पन्तयात न्याय बीमाःगु माग यासें प्रदर्शन याःपिं भिंmनिम्हेसित म्हिगः प्रहरीं ज्वंगु दु । राष्ट्रपति निवास न्ह्यःने प्रदर्शन याःपिंत ज्वंगु खः । ज्वंपिं मध्ये गुम्ह मिजं व स्वम्ह मिसापिं खः । प्रहरी प्रर्दशनकारीतय्सं निषेधित क्षेत्रय् प्रदर्शन याःगुलिं ज्वनेमाःगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS