पश्चेश्वरय् विज्ञ समूहया बैठक च्वनेमफु

येँ – विज्ञ समूहया बैठक च्वने मफया पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अलमलय् लाःगु दु । वंगु झिंप्यला न्ह्यवंनिसें पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाया विवाद ज्यंकेत दयेकूगु विज्ञ समूहया बैठक च्वने फयाच्वंगु मदु । भारतं विज्ञ समूहया बैठक च्वनेत आनकानी यानाच्वंगु द्वपं नेपाः पक्षं बियाच्वंगु दु ।

विज्ञ समूहया बैठक च्वनेगु निंतिं नेपालं पटकपटक इनाप यायेधुंकूगु दुसा भारती पक्ष उकिया वेवास्ता याना वयाच्वंगु खः । थ्व स्वयां न्हूगु विज्ञ समूहया निगू बैठक च्वनेधुंकूगु दु । सन् २०१७ अगस्ट व सेप्टेम्बरय् बैठक च्वने धुंकाः मेगु बैठक च्वनेगु धाःसां नं आः तक बैठक च्वने मफयाच्वंगु मदु ।

आःया बैठक भारतीय पक्ष सःतेमाःगु खःसां नं उकियात वेवस्ता यानाच्वंगु खँ धाःगु दु । नेपाःया पक्षया कथं बैठक तयेगु निंतिं क्वःछी धुंकूगु मिति तकं पटक पटक सारे यायेगु ज्या याना वयाच्वंगु दु ।३१५ मिटर तःजाःगु ड्याम सहित दयेकेत्यंगु पञ्चेश्वर आयोजनाय् आः नं नेपाः व भारत दथुइ लः बाँडफाँड लगायतया मुद्दाय् विवाद दु ।

सन् २०१७ या नोभेम्बरय् फुक्कं विवाद क्वचायेकेगु कथं विज्ञ पुचः गठन जूगु खः । तर विवाद धाःसा आः नं जारी जुयाच्वंगु दु । अथेहे भारत व नेपाःया दथुइ बाँधया डीपीआरयात कयाः नं विवाद ब्वलनाच्वंगु दु । पञ्चेश्वरया डीपीआर भारतीय कम्पनी वापकोसं तयार याःगु खः । डीपीआर कथं नेपालं २२ प्रतिशत जक लः छ्यलेफइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS