ख्यालि न्हिली

कलाः ः थौं जि डाक्टरयाथाय् वना वयागु ।
भाःत ः छु धाल ले डाक्टरं ?
कलाः ः अँ ! डाक्टरं जितः लछि तक आराम कायेमाः हँ ! अले स्वच्छ फय् व आरामया निंतिं कि पेरिस कि मखुसा स्वीट्जरल्याण्ड वंसा जिउ धाःगु दु ।
भाःत ः का नु, अय्सा …..
कलाः ः धाथें झी गन वनेगु ?
भाःत ः मेम्ह डाक्टरयाथाय् !
ह्ह्ह्
छम्ह मिजं स्कुटी गयाः थःगु ज्याय् वनाच्वन । लँय् वयागु स्कुटीं गोबरयात क्यलाः न्ह्याः वन । वयां छुं भचा उखे छपुचः मिसात च्वनाच्वन इपिं सकसिनं लापा थानाः धाल— ‘ह्याप्पी बर्थ डे टु यू !
मिजं नं थःगु स्कुटी दिकाः धाल— ‘सुभाय् । तर छिकपिंसं थथे वीस जक यानाः मजिउ । केक नं ला नयेमाल नि, झासँ सकलें !’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS