कै वःगु लंका बीम्ह गणेद्यःया जात्रा

येँ- चाबही गणेद्यः जात्राया झ्वलय् थौं सिन्दूर जात्रा जुइत्यंगु दु । थौं न्हिनय् १२–१ बजेपाखे सिन्दूर जात्रा सुरु जुइगु खँ चन्द्र विनायक गणेश तथा भैरव जात्रा समन्वय समितिया अध्यक्ष शुद्ध डंगोलं कनादिल । ल्ह्वंसा गणेद्यः व चन्द्र विनायक नं धाइम्ह चाबही गणेद्यः व भैरवया जात्रा वंगु सकिमिला पुन्हिनिसें सुरु जूगु खः । थ्व झ्वलय् आइतवाः गणेद्यः व भैरवयात खतय् तयाः देय् चाःहिकाः पुजा फयेगु ज्या जूगु खः । सोमवाः निम्ह द्यःयात हाकनं मेगु चीधंगु खतय् तयाः सिन्दुर जात्रा याइगु खँ थुगुसीया जात्राया संयोजक नवीन गोर्खालीं धयादीगु दु ।

प्यन्हुतक जुइगु जात्राया झ्वलय् आइतवाः द्यःखःयात पशुपति क्षेत्रया मित्रपार्क, जयबागेश्वरी, पशुपतिनाथ, इटापाखा, जयबागेश्वर, नवाली त्वाः, सिफः चौर, कुटुबहाः, चाबही चोक, चुच्चेपाटी, मैजुबहाः, चाबही लिउने, वाँहिति आदि थासय् चाःहीकूगु खः । सोमवाः नं द्यःयात सिन्दुर जात्रा यानाः देय् चाःहीकाः द्यःपाःलाःपिनि छेँय् बिज्याकाः जात्रा क्वचायेकी ।

जात्राया झ्वलय् सकिमिला पुन्हि कुन्हु गणेद्यः लिक्कसं च्वंगु भैलःद्यःया न्ह्यःने व कुटुबहालय् धुनी च्याकाः, गणेद्यःया न्ह्यःने हलिमलि ब्वयाः मरःजा नकेगु ज्या जूगु खः । चाबही गणेद्यः स्वनिगःया प्यम्ह मू गणेद्यःपिं मध्ये छम्ह लाः । म्हय् घाः जुयाः, कै वयाः मलन धाःसा ल्ह्वंसा गणेद्यःयाथाय् पुज्यात कि लनी धयागु जनविश्वास दु । गणेद्यः जात्राया झ्वलय् पुजा बीबलय् द्यःखतय् गजुली हिनेगु निंतिं पुजा लिसें कापः छकू छकू नं तइ । गजुली हिनातःगु कापः कयाः जँय् हिन कि जँ स्याइगु लनी धाइ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS