सिण्डिकेट मदयेवं मुस्ताङय् भीड

येँ – नेपाःया अतिकं रमणीय थाय् व नांजाःगु तीर्थ–स्थल जुयाच्वंगु मुस्ताङ÷मुक्तिनाथ वनेगु लँय् ताः ई न्ह्यवंनिसें कायम जुयाच्वंगु यातायातया सिण्डिकेट तोडे जुइवं अन थ्यनीपिं पर्यटकतय् ल्याः कःघाये हे मफयेक थहां वंगु दु ।

स्वदँ न्ह्यः तक स्थानीय यातायात व्यवसायीतय्सं थःगु हे जक गाडी चले याये दइ कथं कायम याना तःगु सिण्डिकेट लागू यानातःगुलिं पिनें वनीपिं यात्रुत मुस्ताङया सिमाना तक जक वने दइगु खः । आः थ्व सिण्डिकेट तोडे जुइवं नेपाःया न्ह्यागु थाय्या गाडी नं अन वने फइगु जूगु दु ।

थुकिं यानाः मुस्ताङ वनीपिं आन्तरिक पर्यटकतय् ल्याः ह्वात्त हे थहां वनाः अन लज व होटलतय्त थाय्या व्यवस्था यायेत हे थाकुयाच्वंगु दु । मुस्ताङ चाःहिउ वनीगु मुख्य सिजन धइगु थ्वहे असोजंनिसें मंसिर तक स्वला जक खः । न्हापा थ्व इलय् न्हिं निद्वः तक पर्यटक थ्यनीगु खःसा थौंकन्हय् प्यद्वःनिसें च्याद्वः तक पर्यटक थ्यनीगु जुयाच्वंगु दु ।

थुकिं यानाः अन सतकय् च्वंगु जक मखु गांगामय् च्वंगु होटल व लज तक प्याक जुयाच्वंगु दु । थौंकन्हय् अन आन्तरिक पर्यटकत बहनी १० बजे तक नं होटल माः वयेगु यानाच्वंगु खँ स्थानीय व्यवसायीतय्सं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS