सतक विस्तार गथे खः अथे हे

येँ – सतक विस्तार याये मफयाः आलोचित जुयाच्वंगु सतक विस्तार आयोजनां आः गथे दु अथेहे सतक विस्तार यायेगु तयारी यानाच्वंगु खँ सीदुगु दु । स्थानीय वासिन्दाया विरोध व सर्वोच्च अदालतं सतक विस्तार यायेन्ह्यः स्थानीय जनतायात न्हापां मुआब्जा बीमाःगु फैसला यायेवं सतक विस्तारया ज्या ठप्प जुयाच्वंगु दु ।

आः सतक विस्तार आयोजनां सतकया अवस्था गथे दु उकियात हे स्वीकार यानाः सतक विस्तार याये कथं तयारी यानाच्वंगु खः । आयोजनां गुगुं नं छेँ मथुंसें पेटी चिबाला यानाः जूसां त्रिपुरेश्वर निसें नागढुंगा तक सतक विस्तार यायेगु कथं ज्या न्ह्याकेगु तयारी यानाच्वंगु खँ सूत्रं धाःगु दु ।

थुकिया निंतिं आयोजनां स्थानीय जनताया प्रतिनिधि यानाच्वंपिं व्यक्तिपिंत फोन यानाः न्यनेकने यायेगु ज्या यानाच्वंगु खँ धाःगु दु । तर पीडित जनतां धाःसा तत्काल सतक विस्तारया विरोधय् वनाच्वंगु दु । गुलिखे थासय् मुआब्जा मबिसे पीडित जनताया जग्गाय् रिटेलिङ वाल दयेकेगु ज्या जुइधुंकूगुलिं यदि आः सतक विस्तार यायेगु ज्या जुल धाःसा थःपिनिगु मुआब्जा मवइगु आशंका यानाः सतक विस्तार यायेगु ज्याय् सहमति मबिउगु खँ सूत्रं धाःगु दु ।

सतक विस्तार पीडिततय् कथं उपत्यका विकास प्राधिकरणं जोरपाटी सक्वया स्थानीय जनताया सहमति मकासें हे रिटेलिङ वाल दयेकेधुंकूगु दु । उकथं हे स्वनिगःया थीथी थासय् नं रिटेनिङ वाल दयेकेधुंकूगुलिं आः सतक विस्तारयात अनुमति बीगु धइगु थःपिंत हे घाटा जुइगु जुयाः नं स्थानीय जनतां तत्काल सतक विस्तारया निंतिं सहमति मजुयाच्वंगु खँ सूत्रं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS