थनिंनिसें लछितक आयोडिन महिना

येँ – साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनं थनिंनिसें लछितक ‘आयोडिन महिना’या रुपय् हनीगु जूगु दु । साल्ट ट्रेडिङं आयोडिनयुक्त चिया थप प्रवद्र्धन यायेगु नापं उकिया म्होतिं जुइगु ल्वय्या निवारण यायेगु उद्देश्यं थनिंनिसें फेब्रुअरी महिना लछितक उकथं आयोडिन महिनाया रुपय् माने यायेत्यंगु खः ।
सरकारं ताःई न्ह्यवंनिसें चिइ आवश्यक मात्राय् आयोडिन मिले यानाः साल्ट ट्रेडिङपाखें देय्न्यंकं चि वितरण यायेगु व्यवस्था याना वयाच्वंगु दु ।

सरकारया थुकथंया व्यवस्था लिपा नेपालय् आयोडिनया म्होतिं गलः वइगु समस्याय् म्होति वःगु विश्व स्वास्थ्य संगठनं न्ह्यथंगु दु ।सन् १९९८ निसें दँय्दसं फेब्रुअरी महिनायात आयोडिन महिनाया रुपय् हना वयाच्वंगु दु । सन् १९८५ लय् गलः वःपिनिगु ल्याः ४४ प्रतिशत दुगु खःसा सन् २००७ य् तक थ्यंगु इलय् अज्याःगु समस्या दुपिं शुन्य दशमलव ४ प्रतिशतय् कुहां वःगु खः । थ्व हे झ्वलय् सन् २०१६ या छगू लिपांगु स्वास्थ्य सर्वेक्षणकथं न्यादँ क्वय्यापिं ९५ प्रतिशत मस्तय्सं आयोडिनयुक्त चिया उपभोगा यानाच्वंगु क्यंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS