ज्वने मफुगु नकली नोट बजारय्

येँ – नक्कली नोट सहित ज्वंपिं अभियुक्ततय्सं छापे याःगु नक्कली नोट बजारय् थ्यनेधुंकूगु अनुमान प्रहरीं याःगु दु । प्रहरीयात बयान बीगु झ्वलय् अभियुक्ततय्सं ५ लाख तका नक्कली नोट छापे यानागु खँ धाःगु खः । प्रहरीं अभियुक्तपाखें ३ लाख ७० हजार नक्कली नोट ज्वंगु खःसा मेगु नोट बजारय् वंगु अनुमान याःगु खः । शुक्रवाः विकास दोर्चे व वया छम्ह पासां चाँदनी रेष्टुरेन्ट एन्ड बारय् पूगु ९ हजार ध्यबा नक्कली जूगु लुइवं प्रहरीं उमित ज्वंगु खः ।

महानगरीय प्रहरी परिसर येँया पुचलं शनिवाः बहनी मछेगामं ज्वंम्ह मू योजनाकार इन्द्रबहादुर श्रेष्ठं ६० हजार बराबरया नक्कली नोट च्याकूगु बयान प्रहरीयात बिउगु दु । बयानया आधारय् नोट च्याकूगु थासय् मालेगु ज्या जूगु खःसा नं अन नोट च्याकातःगु छुं चिं लुइके मफुगु खः । प्रहरीया कथं नक्कली नोट छापे याःपिंसं रेष्टुरेन्ट, किराना पसः, फुटपाथ पसः व सक्कली नोटय् ल्वाकाछ्यानाः बजारय् नक्कली नोट थ्यंकेगु यानाच्वंगु दु । ल्यं दनिगु नोट मलूगुलिं प्रहरी थ्व नोटय् बजारय् वंगु अनुमान याःगु खः । अज्याःगु नोट बजारय् वंगुलिं सर्वसाधारणयात सचेत जुइत नं प्रहरीं इनाप याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS