अन्तरिक्ष चाःहिउ वनीत्यंम्ह न्हापांम्ह पर्यटक

अमेरिकाया अर्बपति व्यापारि एलन मस्कं अन्तरिक्षय् चाःहिइके यंकेगु धकाः एयरोस्पेस कम्पनी स्पेसएक्स चायेकुसां निसें थुकिया चर्चा जुया वयाच्वंगु दु । आः थ्व कम्पनीं चन्द्रमाया भ्रमणय् वनीम्ह न्हापांम्ह पर्यटकया नां नं घोषणा याःगु दु । एयरोस्पेसं घोषणा याःकथं चन्द्रमा भ्रमणय् वनीपिं न्हापांम्ह पर्यटक जुइ – जापानया अर्बपति व्यापारि युसाकु मायेजावा ।

४२ दँ दुम्ह व्यापारि मायेजावा अन्तरिक्षय् चाःहिउ वनीम्ह संसारया हे दकलय् न्हापांम्ह पर्यटक जुइ । स्पेसएक्सया मायेजावायात आकिवं अथे धयागु सन् २०२३ सालय् चन्द्रमाया भ्रमणय् यंकेत्यंगु दु । यदि थ्व इलय् मायेजावा चन्द्रपाखे वन धाःसा सन् १९७२ लिपा न्हापांखुसी सुं नं मनू चन्द्रमा वंगु जुइ ।

स्पेसएक्सं आकिवं मायेजावायात चन्द्रमा भ्रमणय् छ्वयेगु धाःसां थुकिया थ्याक्क तिथि धाःसा थ्व कम्पनीं दयेकाच्वंगु रकेटय् निर्भर जुइ । चन्द्रमा तक यंकीगु रकेट अझं दयेके क्वमचाःनि । उकिं स्पेसएक्सया थुवाः एलन मस्कं धाःगु दु, ‘आःतक चन्द्रमाया निंतिं पक्का हे रकेट वनी धकाः ला धायेमफुनि, तर वन धाःसा न्हापांम्ह यात्रु मायेजावा जुइ ।’

स्पेसएक्सं सन् २०१६ य् बिग फ्लेकन रकेट लञ्च याःगु खः । थ्व रकेटयात सर्वसाधारण मनूत नं अन्तरिक्ष यात्राय् वनेफइगु लँ चायेकेगु निंतिं तःधंगु पलाः कथं कयातःगु दु ।आः चन्द्रमा वनीम्ह न्हापां पर्यटक जापानया व्यापारि मायेजावा न्हापा नं चर्चाय् वयाच्वंम्ह व्यापारि खः ।

थगुने न्यूर्योकय् कलाकार जीन मिशेल बास्केटया छपाः पेन्टिङयात ११०.५ मिलियन डलर पुलाः न्यासांनिसें मायेजावा चर्चाय् वःगु खः ।
मायेजावां चन्द्रमा चाःहिउवनेबलय् मेपिं खुम्ह कलाकारतय्त नं नापं यंकेत्यंगु दु । पृथ्वीइ लिहां वयेधुंकाः उमिसं थःगु अनुभव कथं किपा च्वयेफयेमा धकाः कलाकारतय्त चन्द्रमा यात्राय् यंकेत्यंगु खः । चन्द्रमा चाःहिउवंसां मायेजावां चन्द्रमाय् हे पलाः धाःसा तइमखु । व बिग फ्लेकन रकेटय् च्वनाः चन्द्रमा चाःहिला वइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS