पचली आजुया जात्रा सुरु

येँ – पचली भैरवया जात्रा सुरु जूगु दु । म्हिगः नलास्वःने चःह्रेकुन्हु पचली आजुयात गमय् बिज्याकूगु खः । गोफलय् द्यःपालाःया छेँय् बिज्यानाच्वंम्ह द्यःयात म्हिगः बहनी टेकुया पचली पिठय् बिज्याकूगु खः । पचली आजुया मू जात्रा पचिमह्रः कुन्हु जुइ । पचिमह्रः कुन्हु आजुद्यःयात गमं थना हयाः अजिमा व रुद्र विनायक गणेद्यः लिसें हनुमानध्वाखाय् हइ ।

हनुमानध्वाखाय् कुमारी माजुं नं पचली आजुया दर्शन यानाबिज्याइ । कुमारी माजुयात भैरः द्यःया म्ह्याय् धाइ । हनुमानध्वाखा न्ह्यःने च्वनाः कुमारी माजुं थः अबुजुयात दर्शन यायेकथं आजुद्यःयात स्वयाबिज्याइ । थथे आजुद्यः दर्शन यानाबिज्याइबलय् कुमारी माजुं स्वये गात मधाःतले द्यःयात थने मजिउ धाइ ।

थन हे म्ये छम्ह बियाः पचलीआजुया सरकारी पुजा नं जुइ ।पचली आजुयात हनुमानध्वाखाय् हये छन्हु न्ह्यव येँया भिंद्यःत्वालय् च्वंगु थकु जुजुयाथाय् नं पुजा कायेके यंकेमाःगु चलन दु । चौथि कुन्हु सनिलय् थकुजुजुयाथाय् पुजा कायेगु निंतिं पचली आजुयात बिज्याकी ।

थ्वयां न्ह्यव वसपोलयात लँपुं छायेगु निंतिं कोहितिइ पुंतय् थाय् यंकातइ । पचली आजुया लिसें वन्देय् च्वंगु रुद्र विनायक गणेद्यःया जात्रा नं जुइ । झिंंगुदँ तक जात्रा याये हे दिइधुंकूगु गणेद्यःया जात्रा प्यदँ न्ह्यवनिसें हाकनं न्ह्याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS