मुकेशं गबलय् हने खनी मोहनि ?

मोहनि व स्वन्ति थेंज्याःगु नखःया इलय् जःलाखःलाया छेँय् झःझः धायाच्वनीगु इलय् भ्वतया मुकेश कास्यथया छेँजःपिंत धाःसा चिन्ता अप्वया वइ । छेँजःया याकः काय मुकेश २०६२÷०६३ सालया जनआन्दोलनया इलय् अर्धचेत जुइकथं घाःपाः जूगु खः । वयां लिपा कायस्थाया छेँजःपिनिगु नखः न्ह्याबलें चिन्ता कांकां हे सिधया वनाच्वंगु दु ।

वंगु झिंस्वदँ न्ह्यवंनिसें अर्धचेत अवस्थाय् लानाच्वंम्ह काययात स्वयाः वया मां मीरा थः कायया भविष्ययात कयाः न्ह्याबलें चिन्तित जुयाच्वनादी । वय्कलं धयादी, ‘मेपिंत सन्तान नयेत्वने यानाः न्ह्यइपुक म्हिता जुइगु खनीबलय् छाति हे पम्हुइ थें हिइसे च्वना वइ । मोहनि न्ह्यःने वयाच्वंगु इलय् मुकेश नं कःसिइ वनाः भुतुमालि ब्वयेकाच्वन जुइ धकाः झस्के जुइ ।’

अझ नं थः काय न्हूगु वसः पुनाः मांअबु नापं ख्याः याःगु स्वये खनीगु खः वा मखु धइगु खँय् मीरा सशंकित जुयाच्वनादी ।वय्कलं धयादी, ‘मोहनि, स्वन्ति थेंज्याःगु नखःया इलय् मुकेशयात लासाय् सिन्हः तिका बीमाःगु ई गुलि पीडादायक जू धइगु बयान यानाः साध्य मजू ।’ देपा ल्हाः व छ्यं संके जक फुम्ह थः काय होसय् वइगु आशय् वयागु सुसाःकुसाः यायां चान्हि बिनाच्वंगु मुकेशया छेँजःपिंसं वाःचायेकेगु हे त्वःता हयेधुंकूगु दु ।

कायस्थ निम्हतिपू थः काय मुकेशयात न्हिइकेत स्वइ, तर मुकेशं धाःसा थः मांअबुं इच्छा यानाच्वं थेंज्याःगु न्हिलासू बी फयाच्वंगु मदु । खाली धयाच्वनी ‘हँ, हँ, हँ व हँ’ या जक खँग्वः । ‘ल्हाःतुति संके मफुसां खँ जक ल्हाना हइला धकाः इलय्व्यलय् सःतेगु याये, मुकेश न्हिलेत स्वइ, अले हँ जक धाइ’, मिखां ख्वबि हायेकु हायेकुं मीरां धयादिल ।

मुकेशयात लासाय् सिन्हः तिका बीमाःगु ई गुलि पीडादायक जू धइगु बयान यानाः साध्य मजू । देपा ल्हाः व छ्यं संके जक फुम्ह थः काय होसय् वइगु आशय् वयागु सुसाःकुसाः यायां चान्हि बिनाच्वंगु मुकेशया छेँजःपिंसं वाःचायेकेगु हे त्वःता हयेधुंकूगु दु ।

लोकतन्त्र प्राप्तिया निंतिं जनआन्दोलन जुयाच्वंगु इलय् २०६२ चैत २७ गते १५ दँ दुम्ह मुकेशयात भ्वतया तीनदोबाटोय् न्हकुया देपाय् प्रहरीं कयेकूगु गोलीं लानाः गम्भिर रुपं घाःपाः जुयादीगु खः । उकुन्हुनिसें हे वय्कः होसय् वयाच्वंगु मदु । देपा ल्हाः व तुति नं बांलाक चले मजू । गोली लानाः जूगु घाः लने धुंकूसां मुकेशया छ्यनय् तःधंगु हे गाः दु ।

मुकेश नसाज्वलं थम्हं न्ह्ययाः नये मफु । वय्कःयात ति यक्व दुगु व नाइसे च्वंगु नसाज्वलं नकेमाः । आन्दोलनया इलय् मुकेश भ्वतया हे विद्यासागर स्कुलया तगिं ८ य् ब्वनाच्वंम्ह खः । मुकेशयात होसय् वसा ग्वाहालि फ्वनाः जूसां नं वासः याकेत अझं गनं यंके फइला कि धकाः आशा यानाच्वंगु दु कायस्थ छेँजंपिं ।

चिकित्सकं थप उपचार याये मफइगु सल्लाह बिउगु कायस्थ परिवारया धापू दु । आन्दोलनय् घाःपाः जूपिं व सहीदयात सरकारं लुमंका च्वनेमा धइगु चाहना कायस्थ परिवारया दु । मुकेशया अबु कृष्णमानं धयादिल, ‘घाःपाः जूपिं व सहीदयात सरकारं गबलें नं ल्वःमंके मजिउ ।’ मुकेशयात ‘म्वाःम्ह सहीद’ घोषणा यायेत कायस्थ परिवारया माग दु ।

तत्कालीन सरकारं मुकेशयात वासः यायेत झिंखुगू लाख तका ग्वाहालि व बैंकया न्हय्गू लाख तका मिनाशा याना बिउगु खः । सरकारं आः नं वय्कःया जीवन निर्वाहया निंतिं भत्ता वापत लय् झिद्वः तका उपलब्ध याका वयाच्वंगु दुसा छम्ह स्वास्थ्यकर्मियात सुसाःकुसाःयात निंतिं तयातःगु दु । मुकेशया नामय् भ्वतय् प्रतिष्ठान नं स्थापना यानातःगु दु ।

जनआन्दोलनया इलय् काभ्रे जिल्लाय् प्यम्ह ल्याय्म्हया ज्यान वंगु खः । आन्दोलनया इलय् काभ्रेपलाञ्चोकया नालाया भीमसेन दाहाल पोखराय्, पन्तिया सगुन ताम्राकार कलंकीइ, भीमखोरीया शिवहरी कुँवर भ्वतय् व नाग्रे गगर्चेया सुनिलकुमार लामा जोरपातिइ सहीद जुयादीगु खः । थ्व अवधिइ जिल्लाय् पीम्ह घाःपाः जूगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS